РОМЕО И ЈУЛИЈА

5. и 7. јун, сцена „Joвaн Ђoрђeвић“

СКУПЉАЧИ ПЕРЈА

7. јун, сцена „Пера Добриновић“

АИДА

12. јун, сцена „Joвaн Ђoрђeвић“ВЕСТИ

ВЕСТИ