ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
javne.nabavke@snp.org.rs


Уторак, 25. јун 2024.

ЈНОП 10/2024 – потрошни материјал за оркестар

Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 10/2024


Четвртак, 13. јун 2024.

ЈНОП 04/2024 – балетска опрема

Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 04/2024


Уторак, 14. мај 2024.

ЈНОП 20/2024 – електрична енергија

Исправка конкурсне документације за ЈНОП 20/2024
Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 20/2024


Среда, 8. мај 2024.

ЈНОП 23/2024 – превоз ансамбла

Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 23/2024


Понедељак, 29. април 2024.

ЈНОП 22/2024 – животно осигурање

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 22/2024

Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 22/2024


Петак, 26. април 2024.

ЈНОП 05/2024 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 05/2024

Јавни позив и конкурсна документација за ЈНОП 05/2024


Понедељак, 22. април 2024.

ЈНОП 24/2024 – авио превоз

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 24/2024

1. Јавни позив за ЈНОП 24/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 24/2024


Среда, 3. април 2024.

ЈНОП 03/2024 – гориво

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 03/2024

1. Јавни позив за ЈНОП 03/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 03/2024


Петак, 29. март 2024.

ЈНОП 09/2024 – електроматеријал

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2024

ЈНОП 11/2024 – пиће

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 11/2024

1. Исправка и јавни позив за ЈНОП 11/2024
2. Јавни позив за ЈНОП 11/2024
3. Конкурсна документација за ЈНОП 11/2024


Четвртак, 28. март 2024.

ЈНОП 02/2024 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2024

1. Измена конкурсне документације за ЈНОП 02/2024
2. Јавни позив за ЈНОП 02/2024
3. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2024


Среда, 27. март 2024.

ЈНОП 06/2024 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2024

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2024


Понедељак, 26. фебруар 2024.

ЈНОП 25/2024 – штампарске услуге (6 партија)

Одлука о додели уговора за ЈНОП 25/2024

1. Јавни позив за ЈНОП 25/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 25/2024


Уторак, 20. фебруар 2024.

ЈНОП 14/2024 – инструменти за оркестар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 14/2024
Измена конкурсне документације за ЈНОП 14/2024

1. Јавни позив за ЈНОП 14/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 14/2024


Среда, 14. фебруар 2024.

ЈНОП 08/2024 – дрво за обраду

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2024
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2024


Понедељак, 12. фебруар 2024.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ


Уторак, 26. децембар 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 7


Петак, 8. децембар 2023.

ЈНОП 17/2023 – штампа на платну и платно

Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 17/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 17/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 17/2023


Петак, 1. децембар 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 6


Среда, 15. новембар 2023.

ЈНОП 14/2023 – осигурање лица и имовине СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 14/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 14/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 14/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 14/2023


Понедељак, 13. новембар 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 5


Понедељак, 23. октобар 2023.

ЈНОП 24/2023 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 24/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 24/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 24/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 24/2023


Среда, 11. октобар 2023.

ЈНОП 12/2023 – инструменти за оркестар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 12/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 12/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 12/2023


Четвртак, 14. септембар 2023.

ЈНОП 25/2023 – дрво за обраду

Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 25/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 25/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 25/2023


Четвртак, 6. септембар 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (3)

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ