УМЕТНИЧКИ АРХИВ

+ 381 21 6621 411, лок. 154
arhiv@snp.org.rs


Архив Српског народног позоришта почео је да се формира даном оснивања СНП. Целокупна грађа везана за рад Српског народног позоришта из године у годину се увећавала па се самим тим се и Архив формирао. Архив систематски прикупља, евидентира и обрађује материјал везан за уметнички рад Позоришта.

Данас је грађа везана за рад Српског народног позоришта похрањена у три установе: грађа везана за период до Другог светског рата налази се у Позоришном музеју Војводине, затим нешто мањи део у Ахиву Војводине, поготово грађа везана за рад Друштва за Српско народно позориште, док се у Архиву Српског народног позоришта чува грађа која се односи на рад Српског народног позоришта од Другог светског рата до данас.

У фонду Архива се налази материјал који се односи на уметнички рад Позоришта. Ту се чувају сведочанства о раду (плакати, програми, макете, сценографске и костимографске скице, фотографије, награде, прес-клипинг) све три позоришне уметничке јединице: Драме, Опере, Балета, од Другог светског рата па до данашњег дана, као и досијеи свих бивших и садашњих радника СНП. Целокупна грађа је на располагању театролозима и историчарима позоришта, али и свим другим проучаваоцима. Такође, Архив пружа стручну и научну помоћ сваком научном раднику, истраживачу и историчару Српског народног позоришта.

У Архиву ради Невена Јанаћ, театролог.