ВИРТУЕЛНА ТУРА КРОЗ СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕЗа посетиоце наше интернет странице, за публику која долази у Позориште, за оне који то тек намеравају и за оне које занима шта се дешава с друге стране зграде на познатој адреси, Позоришни трг 1, омогућили смо виртуелну туру. Виртуелна тура је само један од резултата сарадње у области културе између ЈКП „Информатика“ из Новог Сада и Српског народног позоришта, а настале 2015. године у оквиру пројекта „Дигитализација културне баштине Града Новог Сада“.

Водич кроз виртуелну туру

Српско народно позориште отвара врата за публику са жељом да се открију и приближе сви они простори, где се негује позоришна традиција и где се стварају познате представе, али и оне које ће тек то постати. Без обзира да ли су простори већ познати, виђени или још неоткривени, једни реновирани, а други већ дотрајали, циљ нам је да покажемо место, где су сви добродошли. Да би се кретало кроз просторе Позоришта, потребно је да се одабере место са ког се започиње кретање (приземље, први спрат, други спрат и трећи спрат) и одабрати један од два понуђена смера кретања, улево или удесно.

Виртуелни простори у приземљу:

• Главни улаз Српског народног позоришта – за кретање ка сценама „Јован Ђорђевић“ и „Пера Добриновић“,
• Сцена „Јован Ђорђевић“ ,
• Сцена „Пера Добриновић“,
• Службени улаз за кретање према Камерној сцени,
• Сала за корепетицију,
• Нототека,
• Обућари,
• Модистерај,
• Кројачница,
• Оркестарска сала.

Виртуелни простори на првом спрату:

• Камерна сцена уз могућност разгледања тонске кабине,
• Шминкерница.

Виртуелни простори на другом спрату:

• Кабинет управника Српског народног позоришта,
• Улаз у тонску кабину Камерне сцене.

Виртуелни простори на трећем спрату:

• Балетска сала,
• Гаредороба балетских играча,
• Библиотека и Архив,
• Могућност панорамског разгледања околине са крова наше зграде.

Виртуeлну туру је направио тим младих стручњака из Одељења за дигитализацију Јавно-комуналног предузећа „Информатика“ из Новог Сада, предвођени руководиоцем Одељења Владимиром Такачем и уз подршку нашег пријатеља и позоришног делатника г. Зорана Лазина. Снимање и прикупљање видео-материјала је трајало током јула и августа 2015. године, када је завршена позоришна сезона.

Други, али и не и мање значајан резултат сарадње на овом пројекту јесте дигитализована библиотечка грађа, брижљиво одабрана, стара и ретка и законом заштићена, јединствена јер је у директној вези са почецима наше позоришне историје на овим просторима. То су: прво годиште листа „Позориште“ (1872), Правила за дружину Србског народног позоришта (два издања, из 1863. и 1873) и комплетно је дигитализован Зборник позоришних дела од 37 књижица, захваљујући подршци Библиотеке Матице српске у овом пројекту. Сва поменута издања је објавила Управа Српског народног позоришта, а данас се оригинали чувају у Библиотеци СНП-а, која је један од иницијатора да се учествује у пројекту. Дигитализована грађа није само сачувана и отргнута од заборава него и доступна свим посетиоцима у слободном приступу презентована на платформи ЈКП „Информатика“, садржи референце ка СНП-у и јасно је наведена као грађа која је у нашем поседу. На страници, налазе се видео-записи и краћи библиографски опис представа.

Српско народно позориште захваљује ЈКП „Информатика“ на сарадњи и великом доприносу на очувању културне баштине Новог Сада, а посебно колегама из Службе за дигитализацију: Нивес Видаковић, руководиоцу Службе, Јованки Лекић, графичком дизајнеру, Огњену Вукмировићу, графичком дизајнеру, Влатку Такачу, помоћнику директора и нашем пријатељу и сараднику Зорану Лазину.