Одличан најпре глумац, затим редитељ, позоришни педагог, преводилац Шекспирових дела за немачку позорницу, Јоца Савић је писао и објављивао теоријске радове о позоришту, ослањајући се на праксу коју је стицао на ондашњој савременој сцени немачког говорног подручја. Држао је и предавања којима је осветлио многа питања у вези с позоришном уметношћу. Таква предавања су несумњиво допирала до наших простора, захваљујући преводима, приказима и преписци са његовим савременицима. Одличан најпре глумац, затим редитељ, позоришни педагог, преводилац Шекспирових дела за немачку позорницу, Јоца Савић је писао и објављивао теоријске радове о позоришту, ослањајући се на праксу коју је стицао на ондашњој савременој сцени немачког говорног подручја. Држао је и предавања којима је осветлио многа питања у вези с позоришном уметношћу. Таква предавања су несумњиво допирала до наших простора, захваљујући преводима, приказима и преписци са његовим савременицима.

Након 128 година од објављивања српског превода Глумац и публика: Предавање Јоце Савића, главног редитеља дворских позоришта у Минхенуу листу „Позориште“ (1896, превод Сава Петровић), приређујемо ово издање у одразу времена када је СНП поступно развијало уметничку продукцију и игру са праксом европских позоришта, док је страна стручна литература теоријски усмеравала рад нашег, тада 30-годишњег, професионалног Позоришта. Осим предавања Јоце Савића, издање садржи тематске текстове Зорана Ђерића и Милана Шевића Максимовића, који се у предговору дијахронијски преплићу, и студију Иване Илић Киш о преводилачком ангажману Саве Петровића у Друштву за СНП и који је до данас остао несистематизован и сасвим непознат.

Књигу, која ревитализује сегмент театролошког наслеђа с краја 80-их година 19. века, предајемо савременим истраживачима историје СНП-а и заинтересованим читаоцима.

Приређивачи др Зоран Ђерић и мр Ивана Илић Киш

Издавач је Српско народно позориште, а издање је суфинансирано средствима Градске управе за културу Града Новог Сада. Публикације је у слободном приступу на порталу СНП-а.