ОПЕРА

ЖЕЉКО Р. АНДРИЋ
директор

ЛАДО ЛЕШ
извршни директор

МИЛИЦА ПОПОВИЋ
секретар

КАТАРИНА ТАСИЋ МАТЕОВИЋ
асистент редитеља

ДАНИЈЕЛА ХОДОБА ЛЕШ
корепетитор

САЊА МИЛАНОВ
инспицијент

ТАЊА ЦВИЈИЋ
инспицијент

АЛЕКСАНДРА МАЈТАН
суфлер

САНЕЛА МИТРОВИЋ
суфлер

ИВАН СВИРЧЕВИЋ
руковалац дисплеја

ЗОРАН БУЛАТОВИЋ
нототекар

БОРИС НИНКОВ
нототекар

ПЕТЕР ЛАТО
помоћник нототекара

ИГОР БАРАЊАИ
музички реквизитар

ВЛАДИМИР РАЦА
музички реквизитар