БАЛЕТ

ТОНИ РАНЂЕЛОВИЋ
директор

САНЕЛА МИЛЕНОВИЋ
секретар ансамбла уметничке игре

ЉУБИЦА ШУГИЋ
организатор

ДРАГАН ЈЕРИНКИЋ
кореограф

БОРИС ЛАДИЧОРБИЋ
репетитор

ДЕЈАН БРКИЋ
корепетитор

ДИМИТРИЈЕ БЕЉАНСКИ
корепетитор

ГОРАН НИКОЛАЈЕВ
масер

ПРЕДРАГ ПЕТРУШЕВСКИ
техничар за тонску и видео подршку играчких проба