JAVNE NABAVKE

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, lok. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Utorak, 28. septembar 2021.

JNOP 31/2021 – zamena rashladnih agregata (čilera) na objektu SNP-a

1. Javni poziv za JNOP 31/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 31/2021


Petak, 10. septembar 2021.

JNOP 12/2021 – štampa na platnu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 12/2021

1. Javni poziv za JNOP 12/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 12/2021


Ponedeljak, 9. avgust 2021.

JNOP 32/2021 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 32/2021

1. Javni poziv za JNOP 32/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 32/2021


Utorak, 3. avgust 2021.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 2021.


Petak, 9. jul 2021.

JNOP 15/2021 – oprema za Produkcioni centar

Odluka o obustavi postupka za JNOP 15/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 15/2021

1. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 15/2021
2. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 15/2021
3. Javni poziv za JNOP 15/2021
4. Konkursna dokumentacija za JNOP 15/2021


Petak, 2. jul 2021.

JNOP 06/2021 – baletska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 06/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 06/2021

1. Javni poziv za JNOP 06/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 06/2021


Utorak, 22. jun 2021.


JNOP 19/2021 – štamparske usluge

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 1
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 3
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 4
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 5
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 19/2021

1. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 19/2021
2. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva za JNOP 19/2021
3. Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama za JNOP 19/2021

4. Javni poziv za JNOP 19/2021
5. Konkursna dokumentacija za JNOP 19/2021
6. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca za JNOP 19/2021


Sreda, 16. jun 2021.

JNOP 09/2021 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 09/2021

1. Javni poziv za JNOP 09/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 09/2021


Utorak, 15. jun 2021.

JNOP 07/2021 – metalna roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 07/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 07/2021

1. Javni poziv za JNOP 07/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 07/2021

JNOP 10/2021 – drvo za obradu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 10/2021

1. Javni poziv za JNOP 10/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 10/2021


Sreda, 9. jun 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 08/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021

JNOP 16/2021 – električna energija

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 16/2021

1. Izmena konkursne dokumentacije za JNOP 16/2021
2. Javni poziv za JNOP 16/2021
3. Konkursna dokumentacija za JNOP 16/2021

JNOP 04/2021 – gorivo

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 04/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 04/2021

1. Javni poziv za JNOP 04/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 04/2021


Četvrtak, 27. maj 2021.

JNOP 02/2021 – kancelarijski materijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 02/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 02/2021

1. Javni poziv za JNOP 02/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 02/2021


Ponedeljak, 24. maj 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Odluka o obustavi postupka za JNOP 08/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021


Utorak, 18. maj 2021.

JNOP 13/2021 – piće

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV 13/2021

1. Javni poziv za JNOP 13/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 13/2021


Sreda, 14. april 2021.

JNOP 18/2021 – prevoz ansambla

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 18/2021

1. Javni poziv za JNOP 18/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2021


Četvrtak, 18. mart 2021.

JNOP 30/2021 – čišćenje fasade, konsolidacije i zaštita fasade SNP-a

Obaveštenje o izmeni ugovora za JNOP 30/2021
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 30/2021

1. Javni poziv za JNOP 30/2021 – prečišćen tekst
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 30/2021
3. Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 30/2021
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu za JNOP 30/2021
5. Obaveštenje o dopuni konkursne dokumentacije za JNOP 30/2021
6. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 1 za JNOP 30/2021
7. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 2 za JNOP 30/2021


Utorak, 9. mart 2021.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GO