JAVNE NABAVKE

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, lok. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Ponedeljak, 5. decembar 2022.

JNOP 18/2022 – usluga štampe na platnu i platno

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 18/2022

1. Javni poziv za JNOP 18/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2022


Četvrtak, 1. decembar 2022.

JNOP 01/2022 – pokloni za decu zaposlenih

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 01/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 01/2022

1. Javni poziv za JNOP 01/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 01/2022

JNOP 28/2022 – donja scenska mehanika na sceni „Pera Dobrinović“

Odluka o obustavi postupka za JNOP 28/2022

1. Javni poziv za JNOP 28/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 28/2022


Sreda, 30. novembar 2022.

JNOP 27/2022 – rotacija na sceni „Jovan Đorđević“

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 27/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 27/2022

1. Javni poziv za JNOP 27/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 27/2022


Utorak, 29. novembar 2022.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 7


Petak, 25. novembar 2022.

JNOP 22/2022 – sanacija konzole nadstrešnice iznad ulaza u zgradu SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 22/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 22/2022

1. Javni poziv za JNOP 22/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 22/2022


Poneneljak, 21. novembar 2022.

JNOP 16/2022 – osiguranje imovine i lica SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 16/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 16/2022

1. Javni poziv za JNOP 16/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 16/2022


Sreda, 16. novembar 2022.

JNOP 26/2022 – projekat elektroenergetskih instalacija i izrada idejnog projekta za izvođenje telekomunikacionih i signalnih instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara

Rešenje o odbacivanju zahteva za zaštitu prava za JNOP 26/2022
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JNOP 26/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 26/2022

1. Javni poziv za JNOP 26/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 26/2022
3. Pitanje ponuđača i odgovor (1) za JNOP 26/2022
4. Pitanje ponuđača i odgovor (2) za JNOP 26/2022


Poneneljak, 7. novembar 2022.

JNOP 10/2022 – potrošni materijal za orkestar

Obaveštenje o izmenama za JNOP 10/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 10/2022

1. Javni poziv za JNOP 10/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 10/2022


Sreda, 2. novembar 2022.

JNOP 18/2022 – usluga štampe na platnu i platno

Odluka o obustavi postupka za JNOP 18/2022

1. Javni poziv za JNOP 18/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2022


Utorak, 1. novembar 2022.

JNOP 29/2022 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 29/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 29/2022

1. Javni poziv za JNOP 29/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 29/2022


Petak, 28. oktobar 2022.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 6


Ponedeljak, 12. septembar 2022.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 5


Četvrtak, 1. septembar 2022.

JNOP 24/2022 – zamena klima komora i pratećih instalacija na postojećem objektu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 24/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 24/2022

Obaveštenje o izmenama za JNOP 24/2022

1. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama za JNOP 24/2022
2. Odgovori na pitanja za JNOP 24/2022
3. Javni poziv za JNOP 24/2022
4. Konkursna dokumentacija za JNOP 24/2022
5. Pitanje ponuđača i odgovor za JNOP 24/2022

JNOP 25/2022 – metalna roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 25/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 25/2022

1. Javni poziv za JNOP 25/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 25/2022


Četvrtak, 21. jul 2022.

JNOP 13/2022 – stolice za orkestar

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 13/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 13/2022

1. Javni poziv za JNOP 13/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 13/2022


Utorak, 12. jul 2022.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 4


Četvrtak, 7. jul 2022.

JNOP 23/2022 – izrada idejnog projekta i izrada projekta za izvođenje telekominikacionih i signalnih instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara

Odluka o obustavi postupka za JNOP 23/2022

1. Javni poziv za JNOP 23/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 23/2022
3. Pitanje ponuđača i odgovor za JNOP 23/2022


Utorak, 5. jul 2022.

JNOP 20/2022 – projekat elektroenergetskih instalacija

Odluka o obustavi postupka za JNOP 20/2022

1. Javni poziv za JNOP 20/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 20/2022
3. Izmena konkursne dokumentacije za JNOP 20/2022
4. Javni poziv – prečišćen tekst za JNOP 20/2022 – 1
5. Pitanje ponuđača i odgovor za JNOP 20/2022
6. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 20/2022
7. Javni poziv – prečišćen tekst za JNOP 20/2022 – 2


Četvrtak, 30. jun 2022.

JNOP 21/2022 – zamena i rekonstrukcija scenske mehanike i sistema scenske rasvete na sceni „Pera Dobrinović“

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 21/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 21/2022

1. Javni poziv za JNOP 21/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 21/2022
3. Pitanje ponuđača i odgovor za JNOP 21/2022


Utorak, 28. jun 2022.

JNOP 17/2022 – prevoz ansambla

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 17/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 17/2022

1. Javni poziv za JNOP 17/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 17/2022


Četvrtak, 23. jun 2022.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.


Petak, 10. jun 2022.

JNOP 05/2022 – baletska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 05/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 05/2022

1. Javni poziv za JNOP 05/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 05/2022


Četvrtak, 2. jun 2022.

JNOP 11/2022 – piće

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 11/2022
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 11/2022

1. Javni poziv za JNOP 11/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 11/2022


Utorak, 31. maj 2022.

JNOP 14/2022 – instrumenti za orkestar

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 14/2022
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 14/2022

1. Javni poziv za JNOP 14/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 14/2022
3. Izmena i dopuna dokumentacije za JNOP 14/2022


Sreda, 18. maj 2022.

JNOP 11/2022 – piće

Odluka o obustavi postupka za JNOP 11/2022
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 11/2022

1. Javni poziv za JNOP 11/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 11/2022


Utorak, 17. maj 2022.

JNOP 02/2022 – kancelarijski materijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 02/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 02/2022

1. Javni poziv za JNOP 02/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 02/2022


Sreda, 11. maj 2022.

JNOP 15/2022 – električna energija

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 15/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 15/2022

1. Javni poziv za JNOP 15/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 15/2022
3. Pitanje ponuđača i odgovor za JNOP 15/2022
4. Izmena konkursne dokumentacije za JNOP 15/2022
5. Javni poziv za JNOP 15/2022


Utorak, 10. maj 2022.

JNOP 14/2022 – instrumenti za orkestar

Odluka o obustavi postupka za JNOP 14/2022
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 14/2022

1. Javni poziv za JNOP 14/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 14/2022
3. Pitanje ponuđača – odgovor naručioca za JNOP 14/2022


Ponedeljak, 9. maj 2022.

JNOP 17/2022 – prevoz ansambla

Odluka o obustavi postupka za JNOP 17/2022

1. Javni poziv za JNOP 17/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 17/2022


Petak, 6. maj 2022.

JNOP 03/2022 – gorivo

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 03/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 03/2022

1. Javni poziv za JNOP 03/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 03/2022


Ponedeljak, 4. april 2022.

JNOP 04/2022 – elektromaterijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 04/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 04/2022

1. Javni poziv za JNOP 04/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 04/2022


Sreda, 16. mart 2022.

JNOP 06/2022 – metalna roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 06/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 06/2021

1. Javni poziv za JNOP 06/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 06/2022


Petak, 11. mart 2022.

JNOP 07/2022 – hemijska roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 07/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 07/2021

1. Javni poziv za JNOP 07/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 07/2022


Četvrtak, 10. mart 2022.

JNOP 09/2022 – drvo za obradu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 09/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 09/2021

1. Javni poziv za JNOP 09/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 09/2022

JNOP 08/2022 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 08/2022
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 08/2021 – 2
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 08/2021 – 1

1. Javni poziv za JNOP 08/2022
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2022


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.


Sreda, 22. decembar 2021.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 6 ZA 2021.


Petak, 26. novembar 2021.

JNOP 20/2021 – štampanje enciklopedije SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 20/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 20/2021

1. Javni poziv za JNOP 20/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 20/2021
3. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca za JNOP 20/2021 (1)
4. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca za JNOP 20/2021 (2)


Četvrtak, 25. novembar 2021.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BROJ 5 ZA 2021.


JNOP 01/2021 – pokloni za decu zaposlenih

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 01/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 01/2021

1. Javni poziv za JNOP 01/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 01/2021


Petak, 19. novembar 2021.

JNOP 17/2021 – osiguranje imovine i lica SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 17/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 17/2021

1. Javni poziv za JNOP 17/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 17/2021


Četvrtak, 18. novembar 2021.

JNOP 14/2021 – kompjuterska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 14/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 14/2021

1. Javni poziv za JNOP 14/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 14/2021


Sreda, 17. novembar 2021.

JNOP 15/2021 – video oprema za produkcioni centar

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 15/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 15/2021

1. Javni poziv za JNOP 15/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 15/2021


Ponedeljak, 15. novembar 2021.

JNOP 29/2021 – ugradnja pumpe za povećanje pritiska u hidrantskoj instalaciji

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 29/2021

1. Javni poziv za JNOP 29/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 29/2021


Petak, 12. novembar 2021.

JNOP 25/2021 – ugradnja PP vrata

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 25/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 25/2021

1. Javni poziv za JNOP 25/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 25/2021


Sreda, 10. novembar 2021.

JNOP 11/2021 – potrošni materijal za orkestar

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 11/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 11/2021

1. Javni poziv za JNOP 11/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 11/2021


Utorak, 28. septembar 2021.

JNOP 31/2021 – zamena rashladnih agregata (čilera) na objektu SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 31/2021

1. Javni poziv za JNOP 31/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 31/2021


Petak, 10. septembar 2021.

JNOP 12/2021 – štampa na platnu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 12/2021

1. Javni poziv za JNOP 12/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 12/2021


Ponedeljak, 9. avgust 2021.

JNOP 32/2021 – topolov šper

Obaveštenje o izmeni ugovora – sporazumnom raskidu ugovora za JNOP 32/2021
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 32/2021

1. Javni poziv za JNOP 32/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 32/2021


Utorak, 3. avgust 2021.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 2021.


Petak, 9. jul 2021.

JNOP 15/2021 – oprema za Produkcioni centar

Odluka o obustavi postupka za JNOP 15/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 15/2021

1. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 15/2021
2. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 15/2021
3. Javni poziv za JNOP 15/2021
4. Konkursna dokumentacija za JNOP 15/2021


Petak, 2. jul 2021.

JNOP 06/2021 – baletska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 06/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 06/2021

1. Javni poziv za JNOP 06/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 06/2021


Utorak, 22. jun 2021.


JNOP 19/2021 – štamparske usluge

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 1
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 3
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 4
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2021 – partija 5
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 19/2021

1. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 19/2021
2. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva za JNOP 19/2021
3. Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama za JNOP 19/2021

4. Javni poziv za JNOP 19/2021
5. Konkursna dokumentacija za JNOP 19/2021
6. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca za JNOP 19/2021


Sreda, 16. jun 2021.

JNOP 09/2021 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 09/2021

1. Javni poziv za JNOP 09/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 09/2021


Utorak, 15. jun 2021.

JNOP 07/2021 – metalna roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 07/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 07/2021

1. Javni poziv za JNOP 07/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 07/2021

JNOP 10/2021 – drvo za obradu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 10/2021

1. Javni poziv za JNOP 10/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 10/2021


Sreda, 9. jun 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 08/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021

JNOP 16/2021 – električna energija

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 16/2021

1. Izmena konkursne dokumentacije za JNOP 16/2021
2. Javni poziv za JNOP 16/2021
3. Konkursna dokumentacija za JNOP 16/2021

JNOP 04/2021 – gorivo

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 04/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 04/2021

1. Javni poziv za JNOP 04/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 04/2021


Četvrtak, 27. maj 2021.

JNOP 02/2021 – kancelarijski materijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 02/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 02/2021

1. Javni poziv za JNOP 02/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 02/2021


Ponedeljak, 24. maj 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Odluka o obustavi postupka za JNOP 08/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021


Utorak, 18. maj 2021.

JNOP 13/2021 – piće

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV 13/2021

1. Javni poziv za JNOP 13/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 13/2021


Sreda, 14. april 2021.

JNOP 18/2021 – prevoz ansambla

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 18/2021

1. Javni poziv za JNOP 18/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2021


Četvrtak, 18. mart 2021.

JNOP 30/2021 – čišćenje fasade, konsolidacije i zaštita fasade SNP-a

Obaveštenje o izmeni ugovora za JNOP 30/2021
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 30/2021

1. Javni poziv za JNOP 30/2021 – prečišćen tekst
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 30/2021
3. Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 30/2021
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu za JNOP 30/2021
5. Obaveštenje o dopuni konkursne dokumentacije za JNOP 30/2021
6. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 1 za JNOP 30/2021
7. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 2 za JNOP 30/2021


Utorak, 9. mart 2021.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU