2021.2020.ARHIVA

JAVNE NABAVKE

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, lok. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Petak, 9. jul 2021.

JNOP 15/2021 – oprema za Produkcioni centar

Odluka o obustavi postupka za JNOP 15/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 15/2021

1. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 15/2021
2. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 15/2021
3. Javni poziv za JNOP 15/2021
4. Konkursna dokumentacija za JNOP 15/2021


Petak, 2. jul 2021.

JNOP 06/2021 – baletska oprema

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 06/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 06/2021

1. Javni poziv za JNOP 06/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 06/2021


Utorak, 22. jun 2021.


JNOP 19/2021 – štamparske usluge

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 19/2021

1. Javni poziv – prečišćeni tekst za JNOP 19/2021
2. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva za JNOP 19/2021
3. Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama za JNOP 19/2021

4. Javni poziv za JNOP 19/2021
5. Konkursna dokumentacija za JNOP 19/2021
6. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca za JNOP 19/2021


Sreda, 16. jun 2021.

JNOP 09/2021 – topolov šper

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 09/2021

1. Javni poziv za JNOP 09/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 09/2021


Utorak, 15. jun 2021.

JNOP 07/2021 – metalna roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 07/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 07/2021

1. Javni poziv za JNOP 07/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 07/2021

JNOP 10/2021 – drvo za obradu

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 10/2021

1. Javni poziv za JNOP 10/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 10/2021


Sreda, 9. jun 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 08/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021

JNOP 16/2021 – električna energija

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 16/2021

1. Izmena konkursne dokumentacije za JNOP 16/2021
2. Javni poziv za JNOP 16/2021
3. Konkursna dokumentacija za JNOP 16/2021

JNOP 04/2021 – gorivo

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 04/2021

1. Javni poziv za JNOP 04/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 04/2021


Četvrtak, 27. maj 2021.

JNOP 02/2021 – kancelarijski materijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 02/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 02/2021

1. Javni poziv za JNOP 02/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 02/2021


Ponedeljak, 24. maj 2021.

JNOP 08/2021 – hemijska roba

Odluka o obustavi postupka za JNOP 08/2021
Obaveštenje o obustavi postupka za JNOP 08/2021

1. Javni poziv za JNOP 08/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2021


Utorak, 18. maj 2021.

JNOP 13/2021 – piće

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV 13/2021

1. Javni poziv za JNOP 13/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 13/2021


Sreda, 14. april 2021.

JNOP 18/2021 – prevoz ansambla

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 18/2021

1. Javni poziv za JNOP 18/2021
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2021


Četvrtak, 18. mart 2021.

JNOP 30/2021 – čišćenje fasade, konsolidacije i zaštita fasade SNP-a

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 30/2021

1. Javni poziv za JNOP 30/2021 – prečišćen tekst
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 30/2021
3. Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama za JNOP 30/2021
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu za JNOP 30/2021
5. Obaveštenje o dopuni konkursne dokumentacije za JNOP 30/2021
6. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 1 za JNOP 30/2021
7. Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama 2 za JNOP 30/2021


Utorak, 9. mart 2021.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


Petak, 5. mart 2021.

JNOP 05/2021 – elektromaterijal

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 05/2021
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 05/2021

Konkursna dokumentacija za JNOP 05/2021


DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


Četvrtak, 4. februar 2021.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


JAVNE NABAVKE

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, lok. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Utorak, 17. novembar 2020.

JNOP 19/2020 – osiguranje imovine i lica SNP-a

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 19/2020
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 19/2020

1. Javni poziv za JNOP 19/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 19/2020


Ponedeljak, 16. novembar 2020.

JNOP 17/2020 – pokloni za decu zaposlenih

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 17/2020
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 17/2020

1. Javni poziv za JNOP 17/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 17/2020


Četvrtak, 12. novembar 2020.

JNOP 18/2020 – potrošni materijal za orkestar

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 18/2020
Obaveštenje o dodeli ugovora za JNOP 18/2020

1. Javni poziv za JNOP 18/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 18/2020


Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

Plan javnih nabavki – izmena broj 2


Ponedeljak, 28. septembar 2020.

JNOP 08/2020 – hotelske usluge

1. Javni poziv za JNOP 08/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 08/2020


Četvrtak, 23. jul 2020.

Izmenjen plan javnih nabavki za 2020. godinu po novom zakonu


Petak, 26. jun 2020.

JNMV 08/2020 – hotelske usluge

Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV 08/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 08/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 08/2020

JNMV 15/2020 – štampanje na platnu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 15/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 15/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 15/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 15/2020

JNMV 20/2020 – usluga prevoza ansambla

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 20/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 20/2020


Ponedeljak, 15. jun 2020.

JNMV 09/2020 – toneri za štampače

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 09/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 09/2020


Petak, 12. jun 2020.

Plan javnih nabavki – izmena broj 1


JNMV 13/2020 – topolov šper

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 13/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 13/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 13/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 13/2020

JNMV 14/2020 – drvo za obradu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 14/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 14/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 14/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 14/2020


Sreda, 10. jun 2020.

JNMV 01/2020 – potrošni materijal za ploter

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 01/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 01/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 01/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 01/2020

JNMV 02/2020 – potrošni materijal za Konika Minoltu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 02/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 02/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 02/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 02/2020

JNMV 04/2020 – štamparske usluge

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 04/2020 – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 04/2020 – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 04/2020 – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 04/2020 – partija 4

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04/2020 – partija 1
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04/2020 – partija 2
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04/2020 – partija 3
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04/2020 – partija 4

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 04/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 04/2020

JNMV 11/2020 – metalna roba

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 11/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 11/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 11/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 11/2020


Utorak, 26. maj 2020.

JNMV 10/2020 – baletska oprema

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 10/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 10/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 10/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 10/2020


Četvrtak, 21. maj 2020.

JNMV 07/2020 – hemijska roba

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 07/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 07/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 07/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 07/2020


Sreda, 20. maj 2020.

JNMV 06/2020 – gorivo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 06/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 06/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 06/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 06/2020

JNMV 05/2020 – kancelarijski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 05/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 05/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 05/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 05/2020

JNMV 03/2020 – piće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 03/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 03/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 03/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNMV 03/2020

JNOP 02/2020 – električna energija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNOP 02/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 02/2020

1. Poziv za podnošenje ponuda za JNOP 02/2020
2. Konkursna dokumentacija za JNOP 02/2020


Četvrtak, 5. mart 2020.

JNOP 01/2020 – audio i rasvetna tehnika za scene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNOP 01/2020
Odluka o dodeli ugovora za JNOP 01/2020

1. Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNOP 01/2020
2. Odgovor ponuđaču na pitanje za JNOP 01/2020

3. Poziv za podnošenje ponuda za JNOP 01/2020
4. Konkursna dokumentacija za JNOP 01/2020


Sreda, 4. mart 2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

JAVNE NABAVKE

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, lok. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


ARHIVA JAVNIH NABAVKI