ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Четвртак, 1. децембар 2022.

ЈНОП 01/2022 – поклони за децу запослених

1. Јавни позив за ЈНОП 01/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2022


Среда, 30. новембар 2022.

ЈНОП 27/2022 – ротација на сцени „Јован Ђорђевић“

1. Јавни позив за ЈНОП 27/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 27/2022


Уторак, 29. новембар 2022.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 7


Петак, 25. новембар 2022.

ЈНОП 22/2022 – санација конзоле надстрешнице изнад улаза у зграду СНП-а

1. Јавни позив за ЈНОП 22/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 22/2022


Поненељак, 21. новембар 2022.

ЈНОП 16/2022 – осигурање имовине и лица СНП-а

1. Јавни позив за ЈНОП 16/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 16/2022


Среда, 16. новембар 2022.

ЈНОП 26/2022 – пројекат електроенергетских инсталација и израда идејног пројекта за извођење телекомуникационих и сигналних инсталација за аутоматску детекцију и дојаву пожара

Одлука о додели уговора за ЈНОП 26/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 26/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 26/2022
3. Питање понуђача и одговор (1) за ЈНОП 26/2022
4. Питање понуђача и одговор (2) за ЈНОП 26/2022


Поненељак, 7. новембар 2022.

ЈНОП 10/2022 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о изменама за ЈНОП 10/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 10/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 10/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 10/2022


Среда, 2. новембар 2022.

ЈНОП 18/2022 – услуга штампе на платну и платно

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 18/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 18/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 18/2022


Уторак, 1. новембар 2022.

ЈНОП 29/2022 – тополов шпер

Одлука о додели уговора за ЈНОП 29/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 29/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 29/2022


Петак, 28. октобар 2022.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 6


Понедељак, 12. септембар 2022.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 5


Четвртак, 1. септембар 2022.

ЈНОП 24/2022 – замена клима комора и пратећих инсталација на постојећем објекту

Одлука о додели уговора за ЈНОП 24/2022
Обавештење о изменама за ЈНОП 24/2022

1. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама за ЈНОП 24/2022
2. Одговори на питања за ЈНОП 24/2022
3. Јавни позив за ЈНОП 24/2022
4. Конкурсна документација за ЈНОП 24/2022
5. Питање понуђача и одговор за ЈНОП 24/2022

ЈНОП 25/2022 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 25/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 25/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 25/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 25/2022


Четвртак, 21. јул 2022.

ЈНОП 13/2022 – столице за оркестар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 13/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 13/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 13/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 13/2022


Уторак, 12. јул 2022.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 4


Четвртак, 7. јул 2022.

ЈНОП 23/2022 – израда идејног пројекта и израда пројекта за извођење телекоминикационих и сигналних инсталација за аутоматску детекцију и дојаву пожара

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 23/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 23/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 23/2022
3. Питање понуђача и одговор за ЈНОП 23/2022


Уторак, 5. јул 2022.

ЈНОП 20/2022 – пројекат електроенергетских инсталација

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 20/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 20/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 20/2022
3. Измена конкурсне документације за ЈНОП 20/2022
4. Јавни позив – пречишћен текст за ЈНОП 20/2022 – 1
5. Питање понуђача и одговор за ЈНОП 20/2022
6. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 20/2022
7. Јавни позив – пречишћен текст за ЈНОП 20/2022 – 2


Четвртак, 30. јун 2022.

ЈНОП 21/2022 – замена и реконструкција сценске механике и система сценске расвете на сцени „Пера Добриновић“

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 21/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 21/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 21/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 21/2022
3. Питање понуђача и одговор за ЈНОП 21/2022


Уторак, 28. јун 2022.

ЈНОП 17/2022 – превоз ансамбла

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 17/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 17/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 17/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 17/2022


Четвртак, 23. јун 2022.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.


Петак, 10. јун 2022.

ЈНОП 05/2022 – балетска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 05/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 05/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 05/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 05/2022


Четвртак, 2. јун 2022.

ЈНОП 11/2022 – пиће

Одлука о додели уговора за ЈНОП 11/2022
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 11/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 11/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 11/2022


Уторак, 31. мај 2022.

ЈНОП 14/2022 – инструменти за оркестар

Одлука о додели уговора за ЈНОП 14/2022
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 14/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 14/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 14/2022
3. Измена и допуна документације за ЈНОП 14/2022


Среда, 18. мај 2022.

ЈНОП 11/2022 – пиће

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 11/2022
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 11/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 11/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 11/2022


Уторак, 17. мај 2022.

ЈНОП 02/2022 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 02/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2022


Среда, 11. мај 2022.

ЈНОП 15/2022 – електрична енергија

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 15/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 15/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 15/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2022
3. Питање понуђача и одговор за ЈНОП 15/2022
4. Измена конкурсне документације за ЈНОП 15/2022
5. Јавни позив за ЈНОП 15/2022


Уторак, 10. мај 2022.

ЈНОП 14/2022 – инструменти за оркестар

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 14/2022
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 14/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 14/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 14/2022
3. Питање понуђача – одговор наручиоца за ЈНОП 14/2022


Понедељак, 9. мај 2022.

ЈНОП 17/2022 – превоз ансамбла

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 17/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 17/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 17/2022


Петак, 6. мај 2022.

ЈНОП 03/2022 – гориво

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 03/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 03/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 03/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 03/2022


Понедељак, 4. април 2022.

ЈНОП 04/2022 – електроматеријал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 04/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 04/2022

1. Јавни позив за ЈНОП 04/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 04/2022


Среда, 16. март 2022.

ЈНОП 06/2022 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 06/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2022


Петак, 11. март 2022.

ЈНОП 07/2022 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 07/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 07/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 07/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 07/2022


Четвртак, 10. март 2022.

ЈНОП 09/2022 – дрво за обраду

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 09/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 09/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2022

ЈНОП 08/2022 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 08/2022
Одлука о додели уговора за ЈНОП 08/2021 – 2
Одлука о додели уговора за ЈНОП 08/2021 – 1

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2022
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2022


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.


Среда, 22. децембар 2021.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 6 ЗА 2021.


Петак, 26. новембар 2021.

ЈНОП 20/2021 – штампање енциклопедије СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 20/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 20/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 20/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 20/2021
3. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНОП 20/2021 (1)
4. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНОП 20/2021 (2)


Четвртак, 25. новембар 2021.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ БРОЈ 5 ЗА 2021.


ЈНОП 01/2021 – поклони за децу запослених

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 01/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 01/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 01/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2021


Петак, 19. новембар 2021.

ЈНОП 17/2021 – осигурање имовине и лица СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 17/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 17/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 17/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 17/2021


Четвртак, 18. новембар 2021.

ЈНОП 14/2021 – компјутерска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 14/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 14/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 14/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 14/2021


Среда, 17. новембар 2021.

ЈНОП 15/2021 – видео опрема за продукциони центар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 15/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 15/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 15/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2021


Понедељак, 15. новембар 2021.

ЈНОП 29/2021 – уградња пумпе за повећање притиска у хидрантској инсталацији

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 29/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 29/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 29/2021


Петак, 12. новембар 2021.

ЈНОП 25/2021 – уградња ПП врата

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 25/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 25/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 25/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 25/2021


Среда, 10. новембар 2021.

ЈНОП 11/2021 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 11/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 11/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 11/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 11/2021


Уторак, 28. септембар 2021.

ЈНОП 31/2021 – замена расхладних агрегата (чилера) на објекту СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 31/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 31/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 31/2021


Петак, 10. септембар 2021.

ЈНОП 12/2021 – штампа на платну

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 12/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 12/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 12/2021


Понедељак, 9. август 2021.

ЈНОП 32/2021 – тополов шпер

Обавештење о измени уговора – споразумном раскиду уговора за ЈНОП 32/2021
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 32/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 32/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 32/2021


Уторак, 3. август 2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.


Петак, 9. јул 2021.

ЈНОП 15/2021 – опрема за Продукциони центар

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 15/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 15/2021

1. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 15/2021
2. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 15/2021
3. Јавни позив за ЈНОП 15/2021
4. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2021


Петак, 2. јул 2021.

ЈНОП 06/2021 – балетска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 06/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2021


Уторак, 22. јун 2021.


ЈНОП 19/2021 – штампарске услуге

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 1
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 3
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 4
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 5
Одлука о додели уговора за ЈНОП 19/2021

1. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 19/2021
2. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за ЈНОП 19/2021
3. Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама за ЈНОП 19/2021

4. Јавни позив за ЈНОП 19/2021
5. Конкурсна документација за ЈНОП 19/2021
6. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНОП 19/2021


Среда, 16. јун 2021.

ЈНОП 09/2021 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 09/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2021


Уторак, 15. јун 2021.

ЈНОП 07/2021 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 07/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 07/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 07/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 07/2021

ЈНОП 10/2021 – дрво за обраду

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 10/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 10/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 10/2021


Среда, 9. јун 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 08/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021

ЈНОП 16/2021 – електрична енергија

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 16/2021

1. Измена конкурсне документације за ЈНОП 16/2021
2. Јавни позив за ЈНОП 16/2021
3. Конкурсна документација за ЈНОП 16/2021

ЈНОП 04/2021 – гориво

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 04/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 04/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 04/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 04/2021


Четвртак, 27. мај 2021.

ЈНОП 02/2021 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 02/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2021


Понедељак, 24. мај 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 08/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021


Уторак, 18. мај 2021.

ЈНОП 13/2021 – пиће

Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 13/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 13/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 13/2021


Среда, 14. април 2021.

ЈНОП 18/2021 – превоз ансамбла

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 18/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 18/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 18/2021


Четвртак, 18. март 2021.

ЈНОП 30/2021 – чишћење фасаде, консолидације и заштита фасаде СНП-а

Обавештење о измени уговора за ЈНОП 30/2021
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 30/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 30/2021 – пречишћен текст
2. Конкурсна документација за ЈНОП 30/2021
3. Обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 30/2021
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду за ЈНОП 30/2021
5. Обавештење о допуни конкурсне документације за ЈНОП 30/2021
6. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 1 за ЈНОП 30/2021
7. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 за ЈНОП 30/2021


Уторак, 9. март 2021.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ