2021.2020.АРХИВА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Петак, 9. јул 2021.

ЈНОП 15/2021 – опрема за Продукциони центар

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 15/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 15/2021

1. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 15/2021
2. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 15/2021
3. Јавни позив за ЈНОП 15/2021
4. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2021


Петак, 2. јул 2021.

ЈНОП 06/2021 – балетска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 06/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2021


Уторак, 22. јун 2021.


ЈНОП 19/2021 – штампарске услуге

Одлука о додели уговора за ЈНОП 19/2021

1. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 19/2021
2. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за ЈНОП 19/2021
3. Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама за ЈНОП 19/2021

4. Јавни позив за ЈНОП 19/2021
5. Конкурсна документација за ЈНОП 19/2021
6. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНОП 19/2021


Среда, 16. јун 2021.

ЈНОП 09/2021 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 09/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2021


Уторак, 15. јун 2021.

ЈНОП 07/2021 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 07/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 07/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 07/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 07/2021

ЈНОП 10/2021 – дрво за обраду

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 10/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 10/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 10/2021


Среда, 9. јун 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 08/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021

ЈНОП 16/2021 – електрична енергија

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 16/2021

1. Измена конкурсне документације за ЈНОП 16/2021
2. Јавни позив за ЈНОП 16/2021
3. Конкурсна документација за ЈНОП 16/2021

ЈНОП 04/2021 – гориво

Одлука о додели уговора за ЈНОП 04/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 04/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 04/2021


Четвртак, 27. мај 2021.

ЈНОП 02/2021 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 02/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2021


Понедељак, 24. мај 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 08/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021


Уторак, 18. мај 2021.

ЈНОП 13/2021 – пиће

Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 13/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 13/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 13/2021


Среда, 14. април 2021.

ЈНОП 18/2021 – превоз ансамбла

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 18/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 18/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 18/2021


Четвртак, 18. март 2021.

ЈНОП 30/2021 – чишћење фасаде, консолидације и заштита фасаде СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 30/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 30/2021 – пречишћен текст
2. Конкурсна документација за ЈНОП 30/2021
3. Обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 30/2021
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду за ЈНОП 30/2021
5. Обавештење о допуни конкурсне документације за ЈНОП 30/2021
6. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 1 за ЈНОП 30/2021
7. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 за ЈНОП 30/2021


Уторак, 9. март 2021.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Петак, 5. март 2021.

ЈНОП 05/2021 – електроматеријал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 05/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 05/2021

Конкурсна документација за ЈНОП 05/2021


ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Четвртак, 4. фебруар 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Уторак, 17. новембар 2020.

ЈНОП 19/2020 – осигурање имовине и лица СНП-а

Одлука о додели уговора за ЈНОП 19/2020
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2020

1. Јавни позив за ЈНОП 19/2020
2. Конкурсна документација за ЈНОП 19/2020


Понедељак, 16. новембар 2020.

ЈНОП 17/2020 – поклони за децу запослених

Одлука о додели уговора за ЈНОП 17/2020
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 17/2020

1. Јавни позив за ЈНОП 17/2020
2. Конкурсна документација за ЈНОП 17/2020


Четвртак, 12. новембар 2020.

ЈНОП 18/2020 – потрошни материјал за оркестар

Одлука о додели уговора за ЈНОП 18/2020
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 18/2020

1. Јавни позив за ЈНОП 18/2020
2. Конкурсна документација за ЈНОП 18/2020


Понедељак, 19. октобар 2020.

План јавних набавки – измена број 2


Понедељак, 28. септембар 2020.

ЈНОП 08/2020 – хотелске услуге

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2020
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2020


Четвртак, 23. јул 2020.

Измењен план јавних набавки за 2020. годину по новом закону


Петак, 26. јун 2020.

ЈНМВ 08/2020 – хотелске услуге

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 08/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 08/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 08/2020

ЈНМВ 15/2020 – штампање на платну

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2020

ЈНМВ 20/2020 – услуга превоза ансамбла

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 20/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 20/2020


Понедељак, 15. јун 2020.

ЈНМВ 09/2020 – тонери за штампаче

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 09/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 09/2020


Петак, 12. јун 2020.

План јавних набавки – измена број 1


ЈНМВ 13/2020 – тополов шпер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2020

ЈНМВ 14/2020 – дрво за обраду

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 14/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 14/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 14/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 14/2020


Среда, 10. јун 2020.

ЈНМВ 01/2020 – потрошни материјал за плотер

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2020

ЈНМВ 02/2020 – потрошни материјал за Коника Минолту

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 02/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 02/2020

ЈНМВ 04/2020 – штампарске услуге

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2020 – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2020 – партија 2
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2020 – партија 3
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/2020 – партија 4

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2020 – партија 1
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2020 – партија 2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2020 – партија 3
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2020 – партија 4

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 04/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 04/2020

ЈНМВ 11/2020 – метална роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2020


Уторак, 26. мај 2020.

ЈНМВ 10/2020 – балетска опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2020


Четвртак, 21. мај 2020.

ЈНМВ 07/2020 – хемијска роба

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 07/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 07/2020


Среда, 20. мај 2020.

ЈНМВ 06/2020 – гориво

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 06/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 06/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 06/2020

ЈНМВ 05/2020 – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 05/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 05/2020

ЈНМВ 03/2020 – пиће

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2020
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/2020
2. Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2020

ЈНОП 02/2020 – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 02/2020
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2020

1. Позив за подношење понуда за ЈНОП 02/2020
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2020


Четвртак, 5. март 2020.

ЈНОП 01/2020 – аудио и расветна техника за сцене

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 01/2020
Одлука о додели уговора за ЈНОП 01/2020

1. Измене и допуне конкурсне документације за ЈНОП 01/2020
2. Одговор понуђачу на питање за ЈНОП 01/2020

3. Позив за подношење понуда за ЈНОП 01/2020
4. Конкурсна документација за ЈНОП 01/2020


Среда, 4. март 2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ