ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Петак, 10. септембар 2021.

ЈНОП 12/2021 – штампа на платну

1. Јавни позив за ЈНОП 12/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 12/2021


Понедељак, 9. август 2021.

ЈНОП 32/2021 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 32/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 32/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 32/2021


Уторак, 3. август 2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.


Петак, 9. јул 2021.

ЈНОП 15/2021 – опрема за Продукциони центар

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 15/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 15/2021

1. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 15/2021
2. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 15/2021
3. Јавни позив за ЈНОП 15/2021
4. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2021


Петак, 2. јул 2021.

ЈНОП 06/2021 – балетска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 06/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2021


Уторак, 22. јун 2021.


ЈНОП 19/2021 – штампарске услуге

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 1
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 3
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 4
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 19/2021 – партија 5
Одлука о додели уговора за ЈНОП 19/2021

1. Јавни позив – пречишћени текст за ЈНОП 19/2021
2. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива за ЈНОП 19/2021
3. Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама за ЈНОП 19/2021

4. Јавни позив за ЈНОП 19/2021
5. Конкурсна документација за ЈНОП 19/2021
6. Питање понуђача и одговор наручиоца за ЈНОП 19/2021


Среда, 16. јун 2021.

ЈНОП 09/2021 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 09/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2021


Уторак, 15. јун 2021.

ЈНОП 07/2021 – метална роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 07/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 07/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 07/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 07/2021

ЈНОП 10/2021 – дрво за обраду

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 10/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 10/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 10/2021


Среда, 9. јун 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 08/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021

ЈНОП 16/2021 – електрична енергија

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 16/2021

1. Измена конкурсне документације за ЈНОП 16/2021
2. Јавни позив за ЈНОП 16/2021
3. Конкурсна документација за ЈНОП 16/2021

ЈНОП 04/2021 – гориво

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 04/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 04/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 04/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 04/2021


Четвртак, 27. мај 2021.

ЈНОП 02/2021 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2021
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 02/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2021


Понедељак, 24. мај 2021.

ЈНОП 08/2021 – хемијска роба

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 08/2021
Обавештење о обустави поступка за ЈНОП 08/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2021


Уторак, 18. мај 2021.

ЈНОП 13/2021 – пиће

Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 13/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 13/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 13/2021


Среда, 14. април 2021.

ЈНОП 18/2021 – превоз ансамбла

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 18/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 18/2021
2. Конкурсна документација за ЈНОП 18/2021


Четвртак, 18. март 2021.

ЈНОП 30/2021 – чишћење фасаде, консолидације и заштита фасаде СНП-а

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 30/2021

1. Јавни позив за ЈНОП 30/2021 – пречишћен текст
2. Конкурсна документација за ЈНОП 30/2021
3. Обавештење о изменама или додатним информацијама за ЈНОП 30/2021
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду за ЈНОП 30/2021
5. Обавештење о допуни конкурсне документације за ЈНОП 30/2021
6. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 1 за ЈНОП 30/2021
7. Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 за ЈНОП 30/2021


Уторак, 9. март 2021.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГО