ЈАВНЕ НАБАВКЕ

+ 381 21 426 072
+ 381 21 6621 411, лок. 135, 111
javne.nabavke@snp.org.rs


Четвртак, 14. септембар 2023.

ЈНОП 25/2023 – дрво за обраду

1. Јавни позив за ЈНОП 25/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 25/2023


Четвртак, 6. септембар 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (3)


Четвртак, 6. јул 2023.

ЈНОП 22/2023 – превоз сценографије за представу Демон

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 22/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 22/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 22/2023

ЈНОП 23/2023 – куповина новог аута путем лизинга

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 23/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 23/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 23/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 23/2023


Среда, 5. јул 2023.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (2)


Четвртак, 15. јун 2023.

ЈНОП 10/2023 – потрошни материјал за оркестар

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 10/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 10/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 10/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 10/2023

ЈНОП 21/2023 – превоз сценографије за представу Травијата

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 21/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 21/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 21/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 21/2023


Уторак, 30. мај 2023.

ЈНОП 21/2023 – превоз сценографије за представу Травијата

Одлука о обустави поступка за ЈНОП 21/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 21/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 21/2023


Четвртак, 25. мај 2023.

ЈНОП 05/2023 – балетска опрема

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 05/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 05/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 05/2023


ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (1)


Петак, 19. мај 2023.

ЈНОП 13/2023 – електрична енергија

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 13/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 13/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 13/2023

ЈНОП 15/2023 – животно осигурање

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 15/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 15/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 15/2023


Четвртак, 4. мај 2023.

Обавештење о измени уговора за ЈНОП 27/2022 – ротација на сцени „Јован Ђорђевић“


Четвртак, 27. април 2023.

ЈНОП 16/2023 – превоз ансамбла

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 16/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 16/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 16/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 16/2023


Среда, 19. април 2023.

ЈНОП 06/2023 – метална роба

Одлука о додели уговора за ЈНОП 06/2023
Обавештење о додели уговора за ЈНОП 06/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 06/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 06/2023


Четвртак, 13. април 2023.

ЈНОП 11/2023 – пиће

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 11/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 11/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 11/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 11/2023
3. Одговор на питање понуђача за ЈНОП 11/2023


Уторак, 2. април 2023.

ЈНОП 02/2023 – канцеларијски материјал

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 02/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 02/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 02/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 02/2023

ЈНОП 03/2023 – гориво

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 03/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 03/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 03/2023


Среда, 29. март 2023.

ЈНОП 07/2023 – хемијска роба

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 07/2023
Одлука о додели уговора за ЈНОП 07/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 07/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 07/2023

ЈНОП 08/2023 – тополов шпер

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 08/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 08/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 08/2023

ЈНОП 09/2023 – дрво за обраду

Обавештење о додели уговора за ЈНОП 09/2023

1. Јавни позив за ЈНОП 09/2023
2. Конкурсна документација за ЈНОП 09/2023


Четвртак, 23. март 2023.

План јавних набавки


АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ