Фото: М. Ползовић

Аудиција ће се одржати 13. децембра 2023. године, са почетком у 9.30 часова у Српском народном позоришту, у оркестраској пробној сали.

Сви заинтересовани кандидати се могу пријавити до 12. децембра 2023. године на имејл: audicija.opera@snp.org.rs слањем биографије и доказа о завршеним основним студијама музичке уметности.

Програм и нотни материјал, могу се преузети у нототеци Српског народног позоришта.