МАРКО РАДАНОВИЋ
ДИРЕКТОР ТЕХНИКE

+ 381 21 452 621
+ 381 21 6621 411, лок. 133, 202
+ 381 21 6621 411, лок. 103, 201
tehnika@snp.org.rs

Шеф сцене:
+381 21 527 296
+381 21 6621 411, лок. 129
scena@snp.org.rs

Радионице:
381 21 553 705

Сцена „Јован Ђорђевић“ или Велика сала

има гледалиште са 935 седишта
– партер 727 места
– балкон 208 места

Сцена „Пера Добриновић“ или Мала сала

има гледалиште са 373 седишта

Камерна сцена

има гледалиште са 118 седишта