ДР ЗОРАН ЂЕРИЋ

В.Д. УПРАВНИКА

dr-zoran-djericЗоран Ђерић, рођен 1960. у Бачком Добром Пољу. У Новом Саду живи од 1979. године. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду. Пише поезију и есеје, научне студије из области књижевности, позоришта и филма. Преводи са више словенских језика. Управник Српског народног позоришта.

Члан је Управног одбора Друштва књижевника Војводине. Члан је оделења за сценску уметност и музику Матице српске у Новом Саду. Члан уредништва Зборника Матице српске за сценску уметност и музику, као и уредништва Зборника Матице српске за славистику. Члан савета Европског филмског фестивала Палић. Члан уредништва часописа Златна греда (Друштво књижевника Војводине). Члан редакције часописа за луткарску уметност Нити, у издању Позоришног музеја Војводине и часописа за позоришну и визуелну уметност Агон (Бања Лука). У редакцији Енциклопедије Републике Српске.

Био главни и одговорни уредник часописа Сцена (Стеријино позорје), као и помоћник директора Стеријиног позорја. У три мандата био управник, односно директор Позоришта младих у Новом Саду. Био главни и одговорни уредник часописа Поља. Радио у Културном центру Новог Сада, као уредник књижевних програма, а потом и као уредник издавачке делатности. Био лектор за српски језик на Универзитету у Лођу, Пољска. Гостујући професор на универзитетима у Прагу, Гдањску, Кракову, Новом Саду. Предавао на Академији умјетности у Бањој Луци, у свим звањима.

Објавио је 65 књига (ауторских и преводилачких). Из области позоришта: Незасићење: пољска драматургија XX века (2006), Историја Витолда Гомбровича (2008), Тестостерон. Нова пољска драматургија (2009), Позориште и филм (2010), Виткацијева Луда локомотива: између филма и позоришта (2010), Драматуршки постскриптум (2014), Позориште лутака у Новом Саду / оснивање (са Љ. Динић, 2014), Лутка и маска у српској култури: од обредног до позоришног чина (приредили: Љиљана Динић и З.Ђ., 2014), Луткарство у Србији: од вашарских до соколских сцена (приредили: Љиљана Динић и З.Ђ., 2015), Драмско дело Бранислава Нушића – традиција и савременост. Међународни симпозијум, Приредио Зоран Ђерић / Dramatic opus of Branislav Nušić – Tradition and Contemporariness. International Symposium, Edited Zoran Đerić (Стеријино позорје, Нови Сад 2015, 360), Јурковском у част. Зборник радова (приредио З.Ђ., 2016), A tribute to Jurkowski. Collection of Papers. Edited by Zoran Đerić, The Theatre Museum of Vojvodina, International Children’s Theatre Festival, Open University Subotica 2017; 144.

Превео с пољског језика књиге: Vjeslav Hejno, Umetnost lutkarske režije; Henrik Jurkovski, Teorija lutkarstva, II; Henrik Jurkovski, Lutka u kulturi, I i II.

Поезија му је превођена на енглески, француски, руски, пољски, румунски, мађарски, словачки, бугарски, словеначки и македонски језик. Објављивана у антологијама у земљи и иностранству. Учествовао на међународним књижевним (песничким) фестивалима у Русији, Пољској, Мађарској, Бугарској и Србији. Добитник више награда за књижевност и преводилаштво.

ДР ЗОРАН ЂЕРИЋ
В.Д. УПРАВНИКА
+ 381 21 528 894
uprava@snp.org.rs