СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Позоришни трг 1, 21101 Нови Сад
+ 381 21 6621 411БЛАГАЈНА

+ 381 21 520 091
+ 381 21 6621 411 лок. 123
biletarnica@snp.org.rs

ЦЕНОВНИК УЛАЗНИЦА И УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАНA ПРОДАЈA

+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 6621 411 лок. 691
organizovane.posete@snp.org.rs

РЕКЛАМАЦИЈЕ И ПОДРШКА

eulaznice@snp.org.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА И ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА
*Купљене улазнице се у случају отказивања представе могу вратити или заменити у року од 15 дана.

УПРАВА
ДР ЗОРАН ЂЕРИЋ
УПРАВНИК

+ 381 21 528 894
+ 381 21 6621 411, лок. 119
uprava@snp.org.rs

blank


ДАНИЦА ЧЕЛЕКЕТИЋ
Помоћник управника за финансијске послове

+ 381 21 426 071
+ 381 21 6621 411, лок. 211, 107
danica.celeketic@snp.org.rsМР ЗОРАН СУБОТИЧКИ
Извршни директор сектора за програмску делатност

+ 381 21 426 407
+ 381 21 6621 411, лок. 204
zoran.suboticki@snp.org.rs
СЕНКА ПЕТРОВИЋ
Пројект менаџер

+ 381 62 623 258
+ 381 21 427 975
+ 381 21 426 402
project.manager@snp.org.rsАЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЋ
Координатор програма

+ 381 21 527 897
+ 381 21 6621 411, лок. 226
aleksandra.maksimovic@snp.org.rs

СЛОБОДАНКА КРАСИЋ
Пословни секретар

+ 381 21 528 894
+ 381 21 6621 411, лок. 119
boba.krasic@snp.org.rs

ДРАМА
МИЛОВАН ФИЛИПОВИЋ
ДИРЕКТОР ДРАМЕ

+ 381 21 523 752
+ 381 21 6621 411, лок. 206
drama@snp.org.rs


Дирекција Драме:

ЉУБИНКА ГВОЗДЕНОВИЋ – oперативни директор

+ 381 21 523 752
+ 381 21 451 969
+ 381 21 6621 411, лок. 106, 163
drama@snp.org.rs
ljubinka.gvozdenovic@snp.org.rs

ОПЕРА
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВ
ДИРЕКТОР ОПЕРЕ

+ 381 21 6621 411, лок. 210
opera@snp.org.rs


ЛАДО ЛЕШ – oперативни директор

ЕМИЛИЈА БИЛИЋ – секретар

+ 381 21 6612 582
+ 381 21 6616 669
+ 381 21 6621 411, лок. 208, 209
opera@snp.org.rs
lado.les@snp.org.rs

БАЛЕТ
ТОНИ РАНЂЕЛОВИЋ
ДИРЕКТОР БАЛЕТА

+ 381 21 6624 858
+ 381 21 6621 411, лок. 213
balet@snp.org.rs


Дирекција Балета:
+ 381 21 422 757
+ 381 21 6621 411, лок. 212, 159, 130
balet@snp.org.rs

ТЕХНИКА
САША СЕНКОВИЋ
ДИРЕКТОР ТЕХНИКE

+ 381 21 452 621
+ 381 21 6621 411, лок. 133, 202
+ 381 21 6621 411, лок. 103, 201
tehnika@snp.org.rs

Шефови сцена:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, лок. 129
scena@snp.org.rs

Радионице:
+ 381 21 553 705

СЛУЖБА ПРОДАЈНИ ЦЕНТАР
СРБИЈАНКА САВИЋ
Руководилац службе продајног центра

+ 381 21 427 959
+ 381 21 427 980
+ 381 21 6621 411, лок. 128, 136
srbijanka.savic@snp.org.rs

Организована продаја:
+ 381 21 6613 957
+ 381 21 427 991
+ 381 21 6621 186
+ 381 21 6621 411 лок. 691
organizovane.posete@snp.org.rs

СЛУЖБА ПР ЦЕНТАР

+ 381 21 451 452
+ 381 21 6621 411, лок. 137, 147
redakcija@snp.org.rs
protokol@snp.org.rs
pr@snp.org.rs
marketing@snp.org.rs

СЛУЖБА ПРОМО ЦЕНТАР

РАДУЛЕ БОШКОВИЋ
Руководилац службе промо центра

+ 381 21 420 733
+ 381 21 6621 411, лок. 144
rboss@snp.org.rs

СЛУЖБА ПРОДУКЦИОНИ РТВ ЦЕНТАР
ИВАНА ГАЈИЋ
Руководилац службе продукционог РТВ центра

+ 381 21 427 978
+ 381 21 6621 411, лок. 139
ivana.gajic@snp.org.rs


НЕМАЊА ПЕТРОЊЕ
Редитељ

+ 381 21 544 622
+ 381 21 6621 411, лок. 197