Scena „Jovan Đorđević“ ili Velika sala

ima gledalište sa 935 sedišta
- parter 727 mesta
- balkon 208 mesta

velika-scena1

velika-scena2

SNP-Velika-Scena-1


Scena „Pera Dobrinović“ ili Mala sala

ima gledalište sa 373 sedišta

mala-scena1

mala-scena2

Plan-rasvetnog-parka


Kamerna scena

ima gledalište sa 118 sedišta

kamerna-scena
kamerna-scena2

Kontakt:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, lok. 129
tehnika@snp.org.rs

Šefovi scena:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, lok. 129
scena@snp.org.rs


Radionice:
+ 381 21 553 705

VRH STRANE