MARKO RADANOVIĆ
DIREKTOR TEHNIKE

+ 381 21 452 621
+ 381 21 6621 411, lok. 133, 202
+ 381 21 6621 411, lok. 103, 201
tehnika@snp.org.rs

Šefovi scena:
+ 381 21 527 296
+ 381 21 6621 411, lok. 129
scena@snp.org.rs

Radionice:
+ 381 21 553 705

Scena „Jovan Đorđević“ ili Velika sala

ima gledalište sa 935 sedišta
– parter 727 mesta
– balkon 208 mesta


Scena „Pera Dobrinović“ ili Mala sala

ima gledalište sa 373 sedišta


Kamerna scena

ima gledalište sa 118 sedišta