Objavljeno:
1392
pregleda

U SNP-u održana promocija knjige o Magi Magazinović

U okviru obeležavanja 70 godina od osnivanja Baleta u Srpskom narodnom pozorištu, juče, 12. decembra je održana promocija knjige „Maga Magazinović: moderna igra umesto doktorata iz filozofije“ autorke Vere Obradović Ljubinković. Ova monografija predstavlja značajan doprinos u više oblasti: istoriji i teoriji moderne igre u Srbiji, rodnim studijama, kulturnoj istoriji, filozofiji i psihologiji umetnosti.

Knjiga o Magi Magazinović predstavlja doprinos baletskoj umetnosti u Srbiji, a prema mišljenju profesorke Vesne Krčmar, teme interesovanja autorke bile su Magin život, rad i delovanje, ali ne samo u domenu moderne igre već i šire. Na promociji knjige govorila je i profesorka Svenka Savić, koja je istakla da se autorka posvećuje Magi na nekoliko načina, ali pre svega naučno. U predstavljanju knjige o Magi Magazinović i o autorkinom doprinosu, učestvovale su i prof. mr Andrijana Videnović, prodekanka Dramskog odseka Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, koja je govorila o predmetu Koreodrama, koji Vera Obradović Ljubinković uvela na Fakultetu umetnosti, dr Ana Vuković je pričala o praktičnom radu u savremenom plesu i to u saradnji sa autorkom ove knjige, i Iva Ignjatović, baletska igračica NP Beograd i članica predsedništva UBUS-a, koja je predstavila Zbornik naučnih radova „Maga Magazinović: filozofija igre i /ili više od igre“ u izdanju UBUS-a, a u prilogu interesovanja stručne javnosti i novih istraživanja o srpskoj baletskoj istoriografiji.

Maga Magazinović bila je ličnost sa mnogo darova i znanja pa su se i njeni angažmani razvijali u više pravaca. Bila je koreografkinja i profesorka filozofije, ali i velika reformatorka u oblasti moderne igre. Svoj doprinos dala je kao novinarka, teoretičarka, pisac i u mnogim drugim segmentima. Za Srpsko narodno pozorište, između ostalog, Maga Magazinović je značajna je jer je u međuratnom periodu posećivala Novi Sad i pozorište sa Školom ritmičko-plastičnih igara Mage Magazinović.

RTV 1, Emisija Art-erija, 12. decembra 2019, prilog počinje od 5:36

Podeli