Српско народно позориште у складу са активностима пројекта Sounds of Change, који суфинансира Европска унија – програм „Креативна Европа“, расписује јавни позив за оркестарску уметничку резиденцију у Новом Саду, у Српском народном позоришту, у трајању од септембра до децембра 2023. године.

Уметничка резиденција намењена је младим професионалним музичарима који желе да стекну искуство свирања у оперском оркестру, и отворена је за следеће позиције:

1. Виолина – tutti
2. Виола – tutti
3. Виолончело – tutti
4. Контрабас – tutti

Позив је отворен од 28. августа до 4. септембра 2023. године.

Право учешћа имају млади професионалци и студенти завршних година студија виолине, виоле, виолончела, контрабаса.
Начин пријаве – путем е-поште.

Пријава треба да садржи следеће: пријавни лист, кратку биографију, мотивационо писмо, препоруку за учешће у Резиденцији.

Комплетна пријава шаље се на: artistic.residence@snp.org.rs

Начин одабира кандидата: Комисија Српског народног позоришта ће на основу пристиглих пријава вршити одабир кандидата. Комисија има право да одабере највише 3 (три) кандидата уколико услови дозволе. Комисија има право да не изабере ни једног кандидата уколико сматра да не испуњавају критеријуме. Одабраним кандидатима биће покривени трошкови боравка у Новом Саду (страни учесници) и професионални ангажман (месечни хонорар, у складу са правилником СНП-а) од септембра до децембра 2023. године. Резултати ће бити објављени 8. септембра 2023. године на сајту Српског народног позоришта.

Одабрани кандидати биће обавештени и путем е-маила са ког је послата пријава.

Одлука комисије је коначна и неопозива.

Одабрани кандидати биће дужни да се до 15. септембра одазову позиву. У супротном, сматраће се да су одустали од учешћа у оркестарској резиденцији.