Фото: М. Ползовић

До 15. јула: од 10 до 19 часова, односно до почетка представе.

Од 15. јула до 18. августа: колективни годишњи одмор (неће бити могуће онлајн резервације и продаја улазница).

Од 18. августа до 29. августа: од 14 до 19 часова.

Од 29. августа: од 10 до 19 часова, односно до почетка представе.