Фото: С. Дорошки

26. јануар
Крваве свадбе, у оквиру „Игорових дана“, НП Београд


29. јануар
Тартиф, у оквиру „Игорових дана“, НП Београд