Пера Добриновић, фото: Позоришни музеј Војводине

Године 1898. Српско народно позориште прославило је значаан јубилеј – двадесетпетогодишњицу рада глумца и редитеља, Пере Добриновића.

Пера Добриновић је био љубимац позоришне публике, „бисер и понос честите наше дружине“.

Извесни Ј.Хр. у листу Позориште пише поводом Периног јубилеја, па каже: „Да себи барем донекле можемо представити биланцу двадесетпетогодишњег глумовања Пере Добриновића, узмимо на ум, да је он у току од 25 година морао на памет научити стотине разноврсних улога, пронаћи њихово значајно обележје, удесити згодну маску и све то доличним начином изнети пред разноврсну публику, у прескромним нашим приликама, где нема за глумца ни ферија ни заменика.“

Зналац и критичар, Ј.Хр. наглашава да је проучио лист Позориште, да од његовог настанка нема броја у ком се не спомиње Пера, „као носилац сад комичне, сад трагичне, сад салонске, сад простонародне, сад карактерне, сад херојске улоге. Такве свестраности не налазимо ни у једног глумца на словенском југу.“

Петар Добриновић је био ретко и ванредно талентован уметник. Често, наш критичар пише – чак пречесто – му се признаје да се успех комада може само њему приписати.

„Он се креће сувереном сигурношћу на позорници и никад не видимо по два пута исто лице, и никад не видимо у њему други него онај индивидуалитет који приказује. Често нас задивљује његова интуиција и конгенијалност у разумевању оних, обичном оку невидљивих особина и интегралних црта приказиваних лица, без којих би та лица била неразумљива.“

Чувена је Добриновићева улога Јага у Шекспировом Отелу. Јаго Пере Добриновића не сумња у своју сумњу, већ сумњу узима као главни покретач радње не би ли лик задовољио циљ – демонски импулс да чини зло.

Пера Добриновић је био чувен по томе што је у сваком познатом лику успевао да пронађе оне споредне црте које лик чине разумљивијим, занимљивијим и привлачнијим. Данас бисмо то назвали ефектом зачудности, толико драгоценом у позоришту.

„Цео низ млаких немачких писаца живи на нашој позорници само циркулацијом неисцрпне комике Добриновићеве у главним улогама, које он приказује. Духовитост француских писаца сјаји тек тамо оним дражесним француским еспријем (духом), где Добриновић приказује улогу.“

Пера Добриновић је био виртуоз глуме.
Незаборавни Кир Јања.
Поред тога је био изврстан певач и редитељ.

„Ненадокнадив уметник без којег се наше позориште не би ни замислити могло.“
Понос.

Н.Ј.