Фото: М. Ползовић

Опера Српског народног позоришта из Новог Сада организује информативну аудицију за хонорарног сарадника – Корепетитора Опере. Аудиција ће бити одржана 27. октобра 2015. године у 17.00 часова.

Програм за аудицију:
– Ђ. Пучини: Боеми (I чин)
– Г. Доницети: Љубавни напитак (дело у целини)

У случају да кандидат нема наведени нотни материјал, може га после пријављивања преузети у нототеци СНП-а, копирати о свом трошку и истог дана вратити у нототеку.

Пријаву за аудицију, са биографијом, послати на e-mail адресу: opera@snp.org.rs
Контакт телефони: +381 21 6612 582;  +381 21 6616 669