Конференција за новинаре одржана 7. априлa 2015. године, поводом наставка протеста дела запослених у Српском народном позоришту због смањења коефицијената за обрачун личног дохотка. Конференцију су сазвале синдикалне организације и штрајкачки одбор СНП-а.


Говoре:
Роберт Херценбергер, председник штрајкачког одбора (прва виолина СНП-а)
Славенко Томашевић, члан штрајкачког одбора (служба обезбеђења СНП-а)
Момчило Ненадовић, члан штрајкачког одбора, председник синдиката „Независност“ (балетски играч СНП-а)
Ђорђе Верначки, члан штрајкачког одбора, из Асоцијације слободних и независних синдиката (компјутерски програмер видео бима и расвете у СНП-у)

Конференцију за новинаре водила Снежана Савкић.

1. Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

2. Влади Републике Србије: Предлог Уредбе о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
3. Министарству културе и информисања Републике Србије: Предлог Уредбе о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
4. Ставови са Ванредне седнице Покрајинског социјално-економског савета