ОСМА СИМФОНИЈА

ОСМА СИМФОНИЈА – балет без садржаја у 4 става. Музика: Антоњин Дворжак.

Прво извођење у СНП 23. XII 1971. у оквиру Кореографског концерта (в). – Рд., к-граф и к. Б. Тонин, дир. М. Фајдига, сц. М. Михајловић, к. г.; Ж. Новков (Први став), М. Арабиен, Б. Тонин (Други став), И. Игњатовић (Трећи став), солисти и ансамбл (Четврти став). – Изведено 5 пута, глед. 1128.

ЛИТ: В. М(иросављевић), Аполон без бенкице, Дневник, 12. XII 1971; Х. Радивојевић, Борис хоће голог Аполона, Политика експрес, 16. XII 1971; М. П. Кореографски концерт, Дневник, 23. XII 1971; И. Рацков, Кореографски концерт“ у кореографији Бориса Тонина, Руковет, Суботица 1972, св. 1-2, с. 95.

Љ. М.