ОСМА ТАЧКА (Le bonхomme Jadis)

ОСМА ТАЧКА (Le bonхomme Jadis) – шаљива игра у 1 радњи. Написао: Анри Мирже. Прво извођење у Паризу, 1852.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 10. XII 1869. у НСаду. Превео: Јован Хаџић. Подела узета са плаката представе одржане 5. XI 1870. у Панчеву (са једночинком Француско-пруски рат). – Н. Зорић (Дибрељ), С. Максимовићка (Јулија Сантенисова), Д. Ружић (Раул Жерар), М. Недељковићка (Ружа). – Изведено 6 пута.

ЛИТ: -е- (Д. Ђуровић), „Осма тачка“, Позориште, НСад 1874, бр. 22, с. 87.

В. В.