ОСЛОБОЂЕЊЕ КОСТЕ ШЉУКЕ

ОСЛОБОЂЕЊЕ КОСТЕ ШЉУКЕ – сеоска стварност у 6 слика. Написао: Петар С. Петровић. Прво извођење 24. V 1935. у НП Бгд.

Прво извођење у НПДбС 12. XI 1936. у Крагујевцу. Подела узета са плаката представе одржане 24. I 1937. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; М. Аврамовић (Раде), З. Николић (Милица), М. Мирковић (Јован, Јожи), Ј. Петричић (Коста Шљука), Р. Петровић (Миле), М. Петровић (Нико), М. Ајваз (Начелник), Р. Ферари (Снаша), А. Рашковић (Први судац), Г. Николић (Други судац, Инвалид), С. Репак (Прокоп Трива), В. Савић (Његов син, Момак), С. Савић (Бирташ), Д. Билуш (Адам), Б. Јовановић (Државни тужилац), С. Бурја (Поп, Адвокат), О. Репак (Жена), П. Милосављевић (Први сељак), Ц. Јакелић (Други сељак), А. Верешчагин (Рус), П. Панић (Учитељ). – Изведено око 10 пута.

Прво извођење у СНП 28. III 1937. у Панчеву. – Рд. Д. Милутиновић, к. г.; В. Ивановић (Раде), М. Ланер (Милица), С. Буханац (Јован), Д. Милутиновић, к. г. (Коста Шљука), И. Душановић (Миле), Б. Душановић (Нико), С. Душановић (Начелник, Бранилац), Н. Нешовић (Снаша), М. Мајић (Државни тужилац), С. Буханац (Прокоп Грива, Поп), Миладин Вилић (Бирташ), Д. Раденковић, к. г. (Адам), Ј. Ковачевић (Учитељ, Инвалид слепац), Мери Вилић (Жена), Н. Митровић (Јожи), Ј. Павловић (Општински пандур). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Петар С. Петровић: „Ослобођење Косте Шљуке“, Дан, 1937, бр. 10, с. 10; С. Д(инчић), Ропство груди земље и званичној правди, Дан, 1937, бр. 13, с. 6; Г. Ђид., Петровићу је успело да дâ читав низ типова славонског села, Наш живот, НСад 1938, бр. 14, с. 12.

В. В.