ОН

ОН – слика из босанског живота у једном чину, с певањем. Написао: Светозар Ћоровић.

Прво извођење у СНП 6. VI 1905. у Сремској Митровици. Подела узета са плаката представе одржане 13. X 1905. у Осијеку (са једночинкама Медвед и Лепа Галатеја). – Рд. Д. Спасић; Д. Васиљевићка (Ајша), Ј. Стојановићка (Ђулса), К. Виловчевица (Шерифа), Д. Матејићка (Алмаза), М. Козловићева (Хајлија), Д. Спасићка (Дудија). – Изведено 10 пута.

Премијера у СНП 15. I 1928. у Панчеву. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Павићевићка (Ајша), Х. Харитоновићка (Дудија), М. Динићка Алмаса). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 21. V 1928. у Старој Пазови (са аријама из оперā Риголето, Мадам Батерфлај, Тоска и Чергашки живот). – Рд. Н. Динић, дир. Н. Архипова; Л. Јосиповићка (Ајша), Ј. Матићка (Ђулиса), Љ. Драгићка (Шерифа), М. Динићка (Алмаса), Х. Харитоновићка (Дудија). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Бранково коло, 1905, бр. 35, с. 1108; А-м, У уторак 14. фебр. одржана је комедија „Он“, Слога, Сомбор 1906, бр. 9, с. 2-3; А-м, СНП у Земуну, Новосадске новине, 1907, бр. 11, с. 2; Ђ. Мано, Симпатична позоришна трупа, Народни радикалски глас, Панчево 1928, бр. 3, с. 3.

В. В.