ОН, ОНА И МУЖ (Lui, lei, lui)

ОН, ОНА И МУЖ (Lui, lei, lui) – комедија у 1 чину. Написао:

Роберто Брако. Прво извођење у Милану, 1887, у нашој земљи 25. IX 1909. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 30. VI 1925. (са једночинкама Дама с фењером, Сепаре и Напуштена). Преводилац непознат. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

В. В.