ОГЛЕДАЛО (El espejo)

ОГЛЕДАЛО (El espejo) – шаљива игра у 3 чина од непознатог шпанског писца. Прво извођење у нашој земљи 2. IV 1882. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП неутврђеног датума 1889. у Земуну. Превели: Јанко Јурковић и Стјепан Крањчић. Подела узета са плаката представе одржане 15. II 1890. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; М. Димитријевић (Проспер Марки), Т. Лукићка (Каролина), С. Бакаловићка (Камила), М. Марковићка (Лујза), М. Марковић (Жан Балистрак), Д. Настасић (Хектор де Рифоле), С. Вујићка (Јулија Бриди), К. Васиљевић (Адолф Декуртоа), Д. Жанова (Паулина), С. Стефановић (Писмоноша). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Огледало, Позориште, НСад 1890, бр. 21, с. 83.

В. В.