ОДСУДНИ ТРЕНУЦИ

ОДСУДНИ ТРЕНУЦИ – пет једночина (На станици, Игра ватром, Амајлија, Меланија, Ђурђевићи). Написао: Милан Савић. Прво извођење 27. XI 1904. у НП Бгд.

Прво извођење (три једночина) у СНП 22. I 1910. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић. На станици. – К. Васиљевић (Васић), Р. Кранчевићка (Васићка), Д. Кранчевић (Ђурић), О. Освалдова (Ђурићка), Д. Васиљевићка (Димшићка), А. Лукић (Митровић), М. Николић (Павловић), Ј. Антонијевић (Путник), Ђ. Маџарић (Жан), Б. Савић (Јоца), В. Виловац (Вратар), С. Стефановић (Косач); Меланија. – Д. Спасић (Младен Вучић), М. Марковићка (Меланија), М. Марковић (Иван Стојшић), В. Виловац (Петар), М. Тодосићка (Драга), С. Стефановић (Лука); Ђурђевићи. – Д. Ружић (Генерал Ђурђевић), М. Матејић (Јован), С. Бакаловићка (Јелена), З. Виловчева (Ђурица), Р. Спиридоновић (Петковић). – Изведено 1 пут.

Прво извођење (само Игра ватром) у НП у НСаду 4. VI 1921. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Милан Савић, Одсудни тренуци, НСад 1904.

ЛИТ: Ј. Грчић, Српско народно позориште, Браник, 1910, бр. 7, с. 1; (Ј.) Г(рчић), „Одсудни тренутци“, Ново Позориште, НСад 1910, бр. 9, с. 190-191.

В. В.