ОДРАН Едмон (Edmond Audran)

ОДРАН Едмон (Edmond Audran) – француски композитор (Лион, 11. IV 1842 – Тјерсевил код Париза, 17. VIII 1901). Студирао је у Паризу. Од 1861. је био оргуљаш цркве Светог Јосипа у Марсељу, а од 1877. је живео у Паризу, где је компоновао тридесетак оперета, које су скоро све доживеле велик успех. Његова оперета Лутка (либрето: Морис Ордоно) изведена је у СНП 1910.

В. В.