ОДМЕТНИК

ОДМЕТНИК – историјска жалосна игра у 5 чинова. Написао: Јован Грчић.

Праизвођење у СНП 12. X 1902. у Великој Кикинди. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Михајло Палеолог), С. Вујићка (Царица Теодора), М. Марковић (Андроник), К. Васиљевић (Константин), М. Марковићка (Јевдокија), Т. Лукићка (Јевлогија), М. Николић (Јован Век.), Ј. Душановић (Метохита), М. Матејић (Мелитинијота), М. Брановачки (Филантропин), В. Виловац (Ливадарије), Е. Слука (Глаба, Манојло), А. Ботић (Музалон), С. Стефановић (Стратигопул), Д. Спасић (Котаница), А. Стојановић (Торник), З. Добриновићка (Алексије). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: Н., Српско народно позориште, Народни гласник, Велика Кикинда 1902, бр. 4, с. 3.

В. В.