ЧАША ВОДЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЦЕ И УЗРОЦИ (La Verre d’eau ou Les Effets et les causes)

ЧАША ВОДЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЦЕ И УЗРОЦИ (La Verre d’eau ou Les Effets et les causes) – историјска шаљива игра у 5 чинова. Написао: Ежен Скриб. Прво извођење у Паризу, 17. XI 1840, у нашој земљи 21. III 1850. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 25. II 1869. у НСаду: Превео: Владислав Вежић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: М. Србендић (Мешем), Д. Ружић (Болинброк), Д. Ружићка (Војвоткиња). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 12. I 1872. у НСаду. – Ј. Маринковићка, М. Рајковићка (Краљица Ана), Д. Ружићка (Војвоткиња), Д. Ружић (Болинброк), А. Лукић (Мешем), Л. Маринковићева, Л. Хаџићева (Абигајла), М. Суботић, В. Марковић (Маркиз Торси), Н. Рашић, Ј. Божовић, Ђ. Јовановић (Томпсон), Ђ. Соколовић, В. Јуришић, Д. Ћирић (Члан сабора), М. Савићева, Л. Зорићева, Б. Хаџићева (Албемарлова), Ј. Бунић (Придворник). – Изведено око 10 пута.

Премијера у СНП 14. IX 1895. у Осијеку. – Рд. П. Добриновић; С. Вујићка (Краљица Ана), Д. Ружићка (Војвоткиња), Д. Ружић (Болинброк), Д. Спасић (Мешем), М. Марковићка (Ебигајила), М. Николић (Маркиз Торси), Ј. Душановић (Томпсон), Т. Илић (Члан сабора), Д. Васиљевићка (Албемарлова), Ј. Весићева (Алберкромбијева). – Изведено 19 пута.

Премијера у СНП 22. II 1912. у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: М. Јосићева (Краљица Ана), М. Марковићка (Војвоткиња), Д. Ружић (Болинброк), М. Матејић (Мешем), Р. Кранчевићка (Ебигајила). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДб 14. X 1937. у Сомбору. Превео: Радослав Веснић. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; И. Танхофер (Краљица Ана), Р. Ферари (Војвоткиња), Т. Танхофер (Анри Сен Жан), В. Савић (Мешем), М. Петровић (Ебигејл), С. Миљковић (Маркиз де Торси), С. Бурја (Томсон), Н. Гошић (Први члан Парламента), Ц. Јакелић (Други члан Парламента), И. Душановић (Прва дворска госпођа), К. Шербан (Друга дворска госпођа), З. Тодоровић (Трећа дворска госпођа), Р. Петровић (Први паж), М. Перенчевић (Други паж), Ј. Петровић (Први војник), М. Стојадиновић (Други војник). – Изведено 18 пута.

БИБЛ: Ежен Скриб, Чаша воде или Последице и узроци, прев. Владислав Вежић, Згб 1852.

ЛИТ: -С, Српско народно позориште у Н. Саду, Подлистак Заставе, 14. XI 1869; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1869, бр. 30, с. 708-711; -СТ-, Српско народно позориште, Јавор, 1879, бр. 18, с. 574-576; #, Суботица 29. 3. 1881. „Чаша воде“ хисторијско-шаљива игра у 5 чинова од Е. Скриба, Застава, 1881, бр. 57, с. 3; А-м, Из народног позоришта, Српство, Вршац, 1883, бр. 8, с. 3; А-м, Из позоришта, Садашњост, Кикинда, 1884, бр. 38, с. 297; А-м, Народно позориште, Српство, Вршац, 1884, бр. 53, с. 2; C., Egy pohár viz“, Bacska, Сомбор, 1885, бр. 91, с. 2; А-м, (Српско народно позориште), Стражилово, 1886, бр. 7, с. 243-244; Р., Чаша воде, Позориште, НСад, 1890, бр. 35, с. 138; С., О одржаној представи, шаљивој историиској игри „Чаша воде“, Стража, НСад, 1895, бр. 18, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Чаша воде, Позориште, НСад, 1895, бр. 18, с. 70-71; А-м, Српско народно позориште, Die Drau, Осијек, 17. IX 1895; А-м, Интересантно гостовање, Slawonische Presse, Осијек, 15. XII 1899; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Браник, 1912, бр. 32, с. 3; А-м, У четвртак је давата стара Скрибеова игра „Чаша воде“, Слога, Сомбор, 1912, бр. 7, с. 5; А-м, Новији успеси позоришта Дунавске бановине. Потреба чешћег приказивања комада са певањем и музиком, Нови Сад, 1938, бр. 4-5, с. 2; ie, „Egy pohár viz“, Napló, Суботица, 23. III 1938; А-м, Позориште, Невен, Суботица, 1938, бр. 13, с. 2; А. Б., Чаша воде, Наше слово, Суботица, 1938, бр. бр. 210, с. 3; А-м, Краћи приказ одржане представе у Петровграду…, Банатска пошта, Петровград, 1938, бр. 113, с. 1; Г., Новосадска културна хроника, Правда, 15. I 1940.

В. В.