ЧАВИЋ Никола

ЧАВИЋ Никола – глумац. Члан СНП био је од 1882. до 1884. Играо је епизодне улоге. На Главној скупштини ДСНП 9/21. VI 1884. констатовано је да је „отишао из СНП-а да служи војску“.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Позориште, НСад, 1884, бр. 1, с. 1-2.

В. В.