МУШИЦКИ Бранко

МУШИЦКИ Бранко – писац и преводилац (Сремска Каменица, ?, 1852 – Београд, 30. I 1902). Гимназију  је завршио у НСаду. Студирао је филозофију, а затим право у Бечу. По повратку у НСад радио је у листу „Застава”. Током 1869. био је писар у СНП. Касније је отишао у Бгд где је радио као чиновник у Министарству спољних послова, а затим у конзулатима у Трсту и Будимпешти. Први објављени рад му је новела Струк шебоја 1874. у „Јавору”. Током 1879. издавао је лист „Задруга”. Био је сарадник „Летописа МС” 1876. и 1885, и „Српске зоре” 1887. Сакупљао је по Срему и штампао народне песме, пословице и речи. Преводио је књижевна дела са француског: Е. Ожје, Фуршамболови; Ж. Верн, Путовање трију Руса и трију Инглеза по јужној Африци, НСад 1884; Пловиград, приповетке, НСад 1885; Кенчелер, НСад 1886; Мартин Пац, НСад 1886; Бунтовници с морског брода, НСад; Л. Алеви, Делија – девојка, НСад 1885; Ж. Оне, Јогуница, НСад 1885; Грофица Сара, НСад 1886; Ж. Венсан, Мерима, НСад 1885; А. Гревил, Кумјасинови, НСад 1885; Досија, НСад 1887; Е. Скриб, Приповетке краљице наварске; и са немачког језика: Х. Милер, Дипломата старе школе; В. Фридрих, Претенденат и протектор;  П. Линдау, Јелена Јунгова, Бгд 1886; Х. Вахенхузен, Дијаманти грофа од Артое, Бгд 1897; Ј. В. Гете, Страдање младога Вертера, Мостар 1905. У СНП су изведене три представе у његовом преводу: Дипломата старе школе 1875, Претенденат и протектор 1875. и Фуршамболови 1884.

БИБЛ: Српске народне песме, Панчево 1875.

ЛИТ: А-м, Бранко Мушицк, Бранково коло, 1902, бр. 7; А., Бранко Мушицки, Босанска вила, 1902, бр. 6, с. 119; В. Стајић, Новосадске биографије, Нови Сад IV, 1939, с. 233.

М. Л.