МУШИЦА И ПОВРАТНИК ИЛИ ПРИЧАЊЕ РУЦАНТЕОВО ПО ПОВРАТКУ С БОЈИШТА (La Moscheta e Il Reduce o Ruzzante che iera vegnù de campo)

МУШИЦА И ПОВРАТНИК ИЛИ ПРИЧАЊЕ РУЦАНТЕОВО ПО ПОВРАТКУ С БОЈИШТА (La Moscheta e Il Reduce o Ruzzante che iera vegnù de campo) – комедија у 2 дела. Написао: Анђело Беолко Руцанте. Прво извођење негде у Италији, 1528.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 22. X 1966. у НСаду. Превела: Вера Бакотић-Мијушковић, музика: Војислав Костић. – Рд. Љ. Драшкић, к. г., сц. и к. З. Боурек, к. г.; Ђ. Јелисић (Руцанте), З. Ђуришић (Њуа), Д. Милосављевић Гула (Менато), И. Хајтл (Тонин), С. Утјешановић (Једна девојка). – Изведено 20 пута, глед. 3687.

ЛИТ: А-м, Вечерас: Премијера „Мушице“, Дневник, 22. X 1966; А-м, Три значајна позоришна гостовања, Политика, 10. I 1967; А-м, „Бен Акиба“ у Зрењанину, Зрењанин, 4. II 1967.

В. В.