МУШИЦКИ Нада

МУШИЦКИ Нада – оперска певачица (Ђурђево, Бачка, 5. II 1920 – ?). Основну школу  је завршила у родном месту, а 5 разреда гимназије и Средњу музичку школу у НСаду (1944). На Музичкој академији у Бгду, на Одсеку соло-певања, дипломирала ја 1948. у класи Н. Цвејића. У Опери СНП ангажована је као солисткиња од 1. IX 1948. до 30. IX 1950. Од 1950. до 1953. била је члан Опере МНТ у Скопљу, а потом прелази у Згб, где наступа на тамошњем радију и на концертима. Веома рано је испољила певачки таленат, наступајући још у основној школи као солисткиња школског хора. Глас јој је био лепог, племенитог тембра, лирског карактера. Њена природна обдареност била је далеко изнад онога што је, стицајем прилика, у својој певачкој каријери остварила.

УЛОГЕ: Ђула (Еро с онога свијета), Марженка (Продана невеста), Мими (Боеми), Неда (Пајаци).

ЛИТ: Б. Чиплић, Поводом премијере Пучинијевих „Боема“ у Војвођанској опери, ЛМС, 1950, књ. 365, с. 202.

В. П.