МОЈИ ЂЕТИЋИ

МОЈИ ЂЕТИЋИ – комедија у 3 чина. Написали: Влада Мијушковић и Јован Гец. Прво извођење 12. V 1939. у НП у Бгду.

Прво извођење у НПДб 28. IX 1939. у Сомбору. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Н. Митић (Лазар), Б. Станојевић (Милош), М. Јекнић (Марко), Д. Антонијевић (Јанко), М. Ерцеговић (Јованка), К. Шербан (Даница), Љ. Филиповић (Јагош), А. Стојковић (Петар), М. Ајваз (Гига), Р. Кранчевић (Соса), Р. Ферари (Јулка), З. Антонијевић (Мирна), М. Петровић (Вера), С. Душановић (Паја), И. Душановић (Фрау Штибнер), Б. Андоновић (Резика), С. Пашалић (Јован). – Изведено 24 пута.

Прво извођење у НПДбС 14. X 1939. у Великој Кикинди. – Рд. А. Верешчагин; М. Томић (Лазар), В. Тодоровић (Милош), С. Бурја (Мирко), Р. Гојкић (Јанко), М. Верешчагина (Јованка), К. Бабић (Даница), П. Милосављевић (Јагош), Ф. Живојевић (Пе­тар), М. Мирковић (Јован), С. Савић (Гига), А. Мајценовић (Со­са), Љ. Лазарева (Јулка), З. Чокановић (Мима), А. Милосавље­вић (Вера), Н. Смедеревац (Паја), К. Сибирјакова (Фрау Штимбер), З. Андрић (Резика). – Изведено 24 пута.

Прво извођење у ДНП 5. II 1942. у Панчеву. – Рд. Ј. Јеремић, сц. М. Шербан: Н. Митић (Лазар), В. Милин (Милош), Ђ. Козомара (Марко), Р. Ковачевић (Јанко), О. Животићка (Јованка), М. Миљковићева (Даница), М. Николић (Јагош), Г. Николић (Петар), М. Мирковић (Јован), С. Савић (Гига), А. Мајценовић (Со­са), Љ. Раваси (Јулка), М. Петровићева (Мима), М. Козомара (Вера), М. Милићевић (Паја), И. Душановићка (Фрау Штимбер), Т. Јеремић (Резика). – Изведено 6 пута.

ЛИТ: А-м, Гец-Мијушковић: „Моји ђетићи“, Дан, 15. XI 1939; А-м, „Моји ђетићи“ Вл. Мијушковић и Гец из Београда, Југословен, Кикинда, 1939, бр. 505, с. 3; С., Позориште, Војводина, Вршац, 1940, бр. 6, с. 2.

В. В.