МИШЕЛ ПЕРЕН ИЛИ УХОДА ПРОТИВ СВОЈЕ ВОЉЕ (Michel Perrin)

МИШЕЛ ПЕРЕН ИЛИ УХОДА ПРОТИВ СВОЈЕ ВОЉЕ (Michel Perrin) – шаљива игра у 2 раздела. Написали: Жозеф Мелвил и Шарл Диверије. Прво извођење у Паризу, 19. II 1834.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 7. III 1863. у НСаду. Превео с немачког: Лаза Телечки. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – П. Маринковић (Мишел Перен), Н. Зорић (Фуше), П. Видаковић (Дезоне), Н. Недељковић (Јулије), Л. Телечки (Бернар), Ј. Кирковићева, М. Цветковићка (Терезка). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 6. V 1867. у Великом Бечкереку. – П. Маринковић (Мишел Перен), С. Андријевић (Фуше), Д. Ружић (Дезоне), Н. Недељковић (Јулије), Л. Телечки, Л. Поповић (Бернар), М. Гргурова, С. Максимовићка (Терезка). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 30. I 1874. у НСаду. – Д. Ружић (Мишел Перен), Н. Зорић (Фуше), А. Сајевић (Дезоне), В. Марковић (Јулије), Н. Недељковић (Бернард), Ј. Сајевићка (Тереска), Ђ. Соколовић (Вратар), А. Лукић (Први званичник), П. Добриновић (Други званичник), Ј. Божовић (Први младић), Љ. Петровић (Други младић), Г. Пешић (Жандар). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 24. X 1905. у Осијеку (са једночинком После игранке). – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Мишел Перен), Д. Матејићка (Тереска), Д. Спасић (Фуше), К. Васиљевић (Дезоне), М. Матејић (Јулије), А. Стојановић (Бернард), Р. Спиридоновић (Први младић), С. Лијанка (Други младић), В. Виловац (Вратар), Д. Кранчевић (Секретар). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: А-м, У четвртак, 7. марта: „Мишел Перен или Увода против воље“, весела игра у две радње од Мелвила и Диверијера, прерадио Л. Телечки, Србски дневник, 1863, бр. 56, с. 4; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад, 7. III 1863. „Мишел Перен или увода против воље“, Даница, 1863, бр. 10, с. 159-160; А-м, У четвртак, 7. марта: „Мишел Перен или увода против воље“, весела игра у две радње, превео Л. Телечки, редитељ друштву, Јавор, 1863, бр. 7, с. 110; А-м, Србско народно позориште, Сомбор, 16. XI 1863. „Мишел Перен“, Даница, 1863, бр. 51, с. 813-814; А-м, У четвртак, 23. јануара: „Мишел Перен“, Србски дневник, 1864, бр. 11, с. 4; А-м, У четвртак, 23. јануара играо се комад „Мишел Перен“ или „Увода преко воље“, Напредак, НСад, 1864, бр. 13, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 32, с. 766; А-м, „Мишел Перен“, Позориште, НСад, 1874, бр. 17, с. 66-67; А-м, У уторак, 14. фебруара одржана је комедија „Мишел Перен“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 9, с. 2-3; А-м, Српско народно позориште, Бранково коло, 1906, бр. 3, с. 95.

В. В.