МИШИЋ Драга

МИШИЋ Драга – драмска глумица и шаптач (Београд, 26. VIII 1889 – Београд, 3. VIII 1950). Завршила је три разреда Више девојачке школе у Бгду. Први пут је ступила на сцену у мају 1905. у путујућој дружини Ђуре Протића, а затим је провела као шаптач и драмска глумица: од 1908. до 1909. у путујућој дружини Душана Кујунџића, од 1910. до 1912. код Драгутина Крсмановића, од 1913. до 1914. и од 1918. до 1922. у НП у Скопљу, 1922. кратко код Душана Животића, од 1923. до 1926. у НП у Бгду, од 1926. до 1929. у Орфеуму Бране Цветковића у Бгду, од 1929. до 1930. у Градском позоришту у Нишу, од 1930. до 1933. поново код Душана Животића и у НПДб са седиштем у Крагујевцу од 1935. до 1936, када је пензионисана. Играла је повремено реалистички одмерено карактерне и комичне улоге. Била је у свом времену једна од највештијих шаптача у Србији, а понеке је комаде знала и суфлирала напамет. У бановинском позоришту је, изгледа, само суфлирала јер није позната ни једна њена улога из тог периода.

Б. С. С.