МИЛОШ У ЛАТИНИМА

МИЛОШ У ЛАТИНИМА – слика у 1 чину, с певањем. Написао: Милорад Поповић Шапчанин. Музика: Даворин Јенко. Прво извођење 13. I 1884. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 6. XII 1887. у НСаду. – Рд. В. Миљковић; С. Лазић (Бан од Котора), В. Миљковић (Милош Обилић), А. Лукић (Полихроније), А. Милојевић (Отац Опат), С. Миљковићка (Прва госпа), З. Милојевићка (Друга госпа), М. Врга (Први Латинин), М. Марковић (Други Латинин), М. Живковић (Један Србин), С. Кестерчанек (Звонар), М. Димитријевић (Голубан), К. Васиљевић (Антун). – Изведено 18 пута.

БИБЛ: Милорад Поповић Шапчанин, Милош у Латинима, НСад 1886.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 11, с. 3; Ј. Хр(аниловић), „Милош Обилић у Латинима“, слика у једном чину, с певањем, од М. П. Шапчанина, Браник, 1892, бр. 13, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1892, бр. 4, с. 2; Ј. Храниловић, „Милош у Латинима“, слика у једном чину, са певањем, од М. П. Шапчанина, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-14-1; А-м, У понедељак 14. септембра „Милош у Латинима“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 40, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Милош Обилић, Позориште, НСад, 1892, бр. 6, с. 23; А-м, „Милош у Латинима“, слика у 1 чину са певањем од М. П. Шапчанина, музика – Д. Јенко, Весник, Панчево, 1893, бр. 2, с. 2.

В. В.