МИЛОШ ОБИЛИЋ

МИЛОШ ОБИЛИЋ – историјска трагедија у 5 чинова с певањем (играно и под називом Бој на Косову). Написао: др Јован Суботић. Музика: Аксентије Максимовић.

Праизвођење у СНП 4. VII 1866. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 18. IX 1866. у Земуну. – П. Маринковић (Цар Лазар), Ђ. Пелеш (Југ Богдан), С. Андријевић (Вук Бранковић), Н. Недељковић (Милош Обилић), xxx (Бановић Страхиња), М. Бошњаковић (Мусић Стеван), К. Хаџић (Срђа Злопоглеђа), xxx (Милан Топлица), М. Цветић (Иван Косанчић), М. Станишић (Бошко Југовић), Н. Зорић (Мурат), Д. Ружић (Бајазит), П. Видаковић (Осман), А. Савић (Јусуф-паша), М. Брнићева (Мара Бранковићка), Љ. Коларовићка (Вукосава Обилићка), М. Рашићка (Јевросима), М. Недељковићка (Јерина). – Изведено 16 пута.

Премијера у СНП 7. VI 1870. у Сремским Карловцима. – П. Маринковић (Цар Лазар), Ђ. Соколовић (Југ Богдан), Д. Ружић (Вук Бранковић), С. Анђелић (Милош Обилић), Н. Зорић (Бановић Страхиња, Мурат), xxx (Мусић Стеван), К. Хаџић (Срђа Злопоглеђа), Л. Поповић (Милан Топлица), М. Србендић (Иван Косанчић), М. Станчић (Бошко Југовић), Ј. Бунић (Дворанин), Л. Лугумерски (Бајазит), С. Стефановић (Осман), М. Суботић (Јусуф-паша), Д. Ружићка (Мара Бранковићка), Ј. Маринковићка (Вукосава Обилићка), Ј. Поповићева (Јевросима), К. Савићева (Јерина). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 18. V 1875. у Великом Бечкереку. – А. Лукић (Цар Лазар), Ј. Божовић (Југ Богдан), Д. Ружић (Вук Бранковић), Вујић (Милош Обилић), Ј. Маринковићка (Вукосава Обилићка), Д. Ружићка (Мара Бранковићка), xxx (Бановић Страхиња), xxx (Стеван Мусић), xxx (Срђа Злопоглеђа), Ј. Бунић (Милан Топлица), xxx (Иван Косанчић), П. Добриновић (Бошко Југовић), Ј. Поповићева (Јевросима), Б. Хаџићева (Јерина), Н. Зорић (Мурат), А. Сајевић (Бајазит), Ј. Божовић (Осман), В. Марковић (Јусуф-паша). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 19. XII 1876. у Сомбору. – А. Лукић (Цар Лазар), Д. Ружић (Југ Богдан), В. Јуришић (Вук Бранковић), С. Рајковић (Милош Обилић), Л. Хаџићева (Вукосава Обилићка), Д. Ружићка (Мара Бранковићка), Н. Зорић (Бановић Страхиња, Мурат), С. Бунић (Милан Топлица), С. Бошковић (Иван Косанчић), П. Добриновић (Бошко Југовић), Ј. Поповићева (Јевросима), Б. Хаџићева (Јерина), А. Сајевић (Бајазит), Н. Рашић (Осман), В. Марковић (Јусуф-паша). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 19. II 1878. у Панчеву. – Д. Ружић (Цар Лазар), С. Ђурђевић (Југ Богдан), В. Марковић (Вук Бранковић), С. Рајковић (Милош Обилић), Л. Хаџићева (Вукосава Обилићка), М. Рајковићка (Мара Бранковићка), Н. Зорић (Бановић Страхиња, Мурат), С. Вујковић (Милан Топлица), xxx (Иван Косанчић), П. Добриновић (Бошко Југовић), Ј. Поповићева (Јевросима), Б. Хаџићева (Јерина), А. Лукић (Бајазит), xxx (Осман), В. Јуришић (Јусуф-паша). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 5. II 1884. у НСаду. – А. Лукић (Цар Лазар), И. Станојевић (Југ Богдан), А. Милосављевић (Вук Бранковић), Д. Ружић (Милош Обилић), М. Рајковићка (Вукосава Обилићка), Т. Брашованова (Мара Бранковићка), М. Марковић (Бановић Страхиња, Мурат), М. Хаџи-Динић (Милан Топлица), М. Барбарић (Иван Косанчић), Љ. Станојевић (Бошко Југовић), Ј. Добриновићка (Јевросима), Љ. Динићка (Јерина), М. Димитријевић (Бајазит), Б. Рашић (Осман), М. Суботић (Јусуф-паша). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 12. VI 1898. у НСаду. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Цар Лазар), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), К. Васиљевић (Милош Обилић), Т. Лукићка (Вукосава Обилићка), С. Вујићка (Мара Бранковићка), М. Николић (Бановић Страхиња), Л. Поповић (Милан Топлица), М. Марковић (Иван Косанчић), П. Добриновић (Стеван Мусић), Д. Спасић (Бошко Југовић), М. Тодосићка (Јевросима), Д. Васиљевићка (Јерина), Ј. Душановић (Мурат), Ј. Тодосић (Бајазит), Р. Павићевић (Осман), Љ. Мицић (Јусуф-паша), Ђ. Бакаловић (Ибрахим), Л. Рајковић (Ухода). – Изведено 38 пута.

Премијера у СНП 16. IV 1902. у Сомбору. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Цар Лазар), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), К. Васиљевић (Милош Обилић), С. Бакаловићка (Вукосава Обилићка), Т. Лукићка (Мара Бранковићка), М. Николић (Бановић Страхиња), М. Матејић (Милан Топлица), А. Ботић (Иван Косанчић), В. Јуришић (Стеван Мусић), Е. Слука (Бошко Југовић), М. Тодосићка (Јевросима), Л. Вујичићева (Јерина), С. Стефановић (Мурат), Д. Барјактаровић (Бајазит), В. Виловац (Осман), А. Стојановић (Јусуф-паша), Ђ. Бакаловић (Ибрахим), С. Шикопарија (Ухода). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 10. XII 1905. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Цар Лазар), Р. Спиридоновић (Југ Богдан), Д. Спасић (Вук Бранковић), К. Васиљевић (Милош Обилић), С. Бакаловићка (Вукосава Обилићка), Т. Лукићка (Мара Бранковићка), М. Николић (Бановић Страхиња), М. Матејић (Милан Топлица), С. Лијанка (Иван Косанчић), Д. Кранчевић (Стеван Мусић), Ђ. Маџарић (Бошко Југовић), М. Тодосићка (Јевросима), К. Виловчевица (Јерина), С. Стефановић (Мурат), Ј. Душановић (Бајазит), В. Виловац (Осман), А. Стојановић (Јусуф-паша), Ђ. Бакаловић (Ибрахим), Д. Кранчевић (Ухода). – Изведено 13 пута.

Премијера у СНП 20. X 1907. у Осијеку. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Цар Лазар), Р. Спиридоновић (Југ Богдан), Д. Спасић (Вук Бранковић), К. Васиљевић (Милош Обилић), С. Бакаловићка (Вукосава Обилићка), Т. Лукићка (Мара Бранковићка), М. Марковић (Бановић Страхиња), Н. Сланкаменац (Милан Топлица, Осман), М. Матејић (Иван Косанчић), Д. Кранчевић (Бошко Југовић), С. Стефановић (Мурат), Љ. Иличић (Бајазит), А. Стојановић (Јусуф-паша), М. Николић (Ибрахим), xxx (Ухода). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 20. II 1910. у Сомбору. – Рд. К. Васиљевић; А. Лукић (Цар Лазар), Р. Спиридоновић (Југ Богдан), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), Ј. Антонијевић (Милош Обилић), С. Бакаловићка (Вукосава Обилићка), Д. Николићка (Мара Бранковићка), М. Марковић (Бановић Страхиња), М. Матејић (Милан Топлица), Д. Кранчевић (Стеван Мусић, Ухода), С. Ђуркић (Бошко Југовић, Осман), В. Виловац (Иван Косанчић, Мехмед), С. Стефановић (Мурат), Д. Спасић (Бајазит), М. Николић (Јусуф-паша). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 11. VIII 1912. у Меленцима. – Рд. М. Хаџи-Динић; В. Виловац (Цар Лазар), В. Ристић (Југ Богдан), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), К. Васиљевић (Милош Обилић), З. Тешићева (Вукосава Обилићка), Д. Васиљевићка (Мара Бранковићка), И. Динуловић (Бановић Страхиња), М. Матејић (Милан Топлица), С. Ђуркић (Стеван Мусић, Мехмед), Ј. Цвијановић (Бошко Југовић, Ухода), В. Ивановић (Иван Косанчић), С. Стефановић (Мурат), Д. Спасић (Бајазит), Р. Алмажановић (Осман), Н. Гошић (Јусуф-паша). – Изведено 15 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 29. VI 1919. Подела узета са плаката представе одржане 28. VI 1923. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; В. Виловац (Цар Лазар), Д. Спасић (Југ Богдан), Ј. Стојчевић (Вук Бранковић), Б. Цветковић (Милош Обилић), П. Алмажановићка (Вукосава Обилићка), Д. Васиљевићка (Мара Бранковићка), М. Хаџи-Динић (Бановић Страхиња), М. Пашко (Милан Топлица), М. Душановић (Иван Косанчић), Стеван Јовановић (Бошко Југовић), Р. Алмажановић (Мурат), В. Ивановић (Бајазит), Ј. Силајџић (Осман), К. Васиљевић (Јусуф), Д. Бајић (Мусић Стеван), Л. Лазаревић (Турчин), С. Савић (Ухода), М. Авировићева (Паж), О. Кожај (Војник). – Изведено 6 пута.

БИБЛ: Ј. Суботић, Милош Обилић, НСад 1868.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 29, с. 690-692; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 20, с. 477; Л., Српско народно позориште, Матица, 1870, бр. 7, с. 163-166; Ј., „Милош Обилић“, Позориште, НСад, 1872, бр. 16, с. 67; П., Ст. Бечеј, 29. 5. „Милош Обилић“, трагедија од Јована Суботића, Застава, 1882, бр. 53, с. 3; Б., Вршац, 1. 3. „Милош Обилић“ од Јована Суботића, Застава, 1883, бр. 44, с. 2; С., Милош Обилић, Позориште, НСад, 1884, бр. 15, с. 59; С., „Милош Обилић“ од дра Јована Суботића, Јавор, 1884, бр. 10, с. 315-318; др Д., Рума 28. 7. „Милош Обилић“, историјска драма од Ј. Суботића, Застава, 1885, бр. 127, с. 2; М., „Милош Обилић“, трагедија у 5 чинова, с певањем, од дра Јована Суботића, Браник, 1886, бр. 2, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Милош Обилић, Позориште, НСад, 1886, бр. 8, с. 30-31; М. Ш. М., „Милош Обилић“, трагедија од Јована Суботића, Јавор, 1886, бр. 3, с. 85-91; Т. О(стојић), „Милош Обилић“, трагедија у 5 чинова од Јована Суботића, Браник, 1891, бр. 143, с. 4; Т. О(стојић), Милош Обилић, Позориште, НСад, 1891, бр. 29, с. 118-119; Ј. Храниловић, „Милош Обилић“, трагедија у 5 чинова од Ј. Суботића, Јавор, 1892, бр. 8, с. 121-124; С., У недељу 25. августа: „Милош Обилић или Бој на Косову“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 36, с. 3; М. Д., „Милош Обилић“ или „Бој на Косову“, историјска трагедија у 5 чинова, са певањем, од дра Јов. Суботића, Весник, Панчево, 1893, бр. 6, с. 3; А-м, Приказан комад „Милош Обилић“, Стража, НСад, 1895, бр. 23, с. 2; Ј., Милош Обилић или Бој на Косову, Позориште, НСад, 1898, бр. 17, с. 79; А., У недељу 25. новембра гледасмо: „Милош Обилић или Бој на Косову“, Застава, 29. XI 1901; Ј., Милош Обилић, Позориште, НСад, 1904, бр. 46, с. 245-246; А-м, У недељу 12. феб. давана је драма „Бој на Косову“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 9, с. 2-3; Г., „Милош Обилић“, трагедија у 5 чинова од Јована Суботића, Браник, 1907, бр, 272, с. 3; А-м, Јуче у недељу по подне, била је представа: „Милош Обилић“, Застава, 10. XII 1907; (Ј.) Г(рчић), Милош Обилић, Позориште, НСад, 1907, бр. 23, с. 146-147; А-м, „Милош Обилић“, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 28, с. 108; А-м, Српско народно позориште у Новом Саду, Браник, 1912, бр. 6, с. 4; Р., Представа је давана за народ прошле недеље по подне, Застава, 26. I 1912; А-м, „Милош Обилић“ од Јована Суботића, Браник, 1913, бр. 203, с. 2-3.

В. В.