МИЛОШЕВИЋ Бранислав

МИЛОШЕВИЋ Бранислав – позоришни критичар (Београд, 1. VIII  1946 – Београд, 17. I 2005). Основну школу је завршио у Вршцу 1956, а гимназију у Вршцу, Бгду и Панчеву 1964. Дипломирао је на Филолошком факултету у Бгду, на Групи за немачки језик и књижевност, 1969. На дужности драматурга Југословенског драмског позоришта у Бгду био је од 1. VII 1972. до 18. IX 1974. и у том времену одслужио и војни  рок у Сомбору (26. III 1973 – 8. III 1974). Затим је радио у Секретаријату за културу СР Србије (18. IX 1974 – 2. V 1975), Марксистичком центру ЦК СК Србије, као уредник „Комуниста“ – издање за СР Србију (13. V 1975 – 31. III 1979) и у Издавачкој радној организацији „Рад“, као главни уредник (од 1. IV 1979). Позоришном критиком и есејистиком почео је да се бави у време студија, у студентском листу „Видици“. Од 1968. до 1970. био је стални позоришни критичар „Борбе“, од 1970. до 1974. секретар Редакције позоришног часописа „Сцена“, од 1978. до 1980. поново је стални позоришни критичар „Борбе“, а од 1980. пише позоришне критике у „Комунисту“. У својим критикама полази од уверења да аутентично позоришно остварење мора да има шири друштвени значај. Залаже се за остварења високог артизма и промишљеног редитељског читања драмског текста. Мање успешан аспект његових критика су утисци о глумачким остварењима.

БИБЛ: Поводом овогодишњег Позорја, Видици, мај-јун 1966, бр. 101-102, с. 14-15; Комедија и фарса, Сцена, 1968, бр. 1, с. 56-60; Недеља војвођанског театра, Борба, 11. II 1969; Какво нам је позориште, Сцена, 1970, бр. 4, с. 5-10; Класика и савремено позориште, Сцена, 1970, бр. 5, с. 3-16; Анатомија једне кризе, НИН, 19. XII 1971.

П. М.