МИЛОШ ОБИЛИЋ

МИЛОШ ОБИЛИЋ – жалосна игра у 5 радања с певањем. Написао: Јован Стерија Поповић. За позорницу прерадио: Јован Ђорђевић. Музика: Даворин Јенко. Прво извођење 1837. у Летећем дилетантском позоришту у НСаду.

Прво извођење у СНП 30. I 1862. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 4. VII 1871. у Вршцу. – Н. Недељковић (Кнез Лазар), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Суботић (Вук Бранковић), С. Анђелић (Милош Обилић), Г. Пешић (Милан Топлица, Заир), М. Станчић (Иван Косанчић), Л. Лугумерски (Стеван Мусић), Ј. Маринковићева (Вукосава), Н. Рашић (Негода), Н. Зорић (Мурат), К. Хаџић (Осман), Ђ. Соколовић (Алија). – Од 1862. до 1907. изведено 63 пута (такође и под насловом Бој на Косову).

БИБЛ: Јоан С. Попович, Милош Обилић, Будим 1828.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 4, с. 62; А-м, Србско народно позориште (Из Вел. Бечкерека 1. IV 1862. г. „Милош Обилић“), Даница, 1862, бр. 10, с. 170; А-м, У Земуну. 24. нов.-, Србски дневник, 27. XI 1862; А-м, У четвртак, 10. јануара: „Милош Обилић“, жалосна игра у пет радњи са песмама, за нар. позориште прерадио Ј. Ђорђевић, Јавор, 1863, бр. 3, с. 45; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад, 10. I 1863. „Бој на Косову“, Даница, 1863, бр. 3, с. 47; А-м, Србско народно позориште, Вршац, 2. VI 1863. „Милош Обилић“, Даница, 1863, бр. 23, с. 366; А-м, Србско народно позориште, Темишвар, 28. VII 1863. „Милош Обилић“, Даница, 1863, бр. 32, с. 511; А-м, Србско народно позориште, Кикинда, 25. VIII 1863. „Милош Обилић“, Даница, 1863, бр. 37, с. 592; А-м, Србско народно позориште, Сента, 3. X 1863. „Милош Обилић“, Даница, 1863, бр. 42, с. 671-672; А-м, Винковци, у суботу, 4. јулија „Милош Обилић“ или „Бој на Косову“ од Ј. С. Поповића, прерадио Ђорђевић, Србски дневник, 19. VII 1864; А-м, Србско народно позориште,  Матица, 1865-1866, бр. 3, с. 70; А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-1866, бр. 8, с. 188.

В. В.