МИХАЈЛОВИЋ Илија

МИХАЈЛОВИЋ Илија – глумац-волонтер (Нови Сад, 22. VIII 1905 – ?). У НП у НСаду је у сезонама 1924/25. и 1925/26. био међу способнијим статистима па су му повераване и мале улоге.

УЛОГЕ: Нотариус (Севиљски берберин), Први министар (Грађанин племић), Генерал (Господар од ковница).

В. В.