МИХАЈЛОВИЋ Војислав

МИХАЈЛОВИЋ Војислав – преводилац (Чачак, 1879 – Београд, 1947). Основну школу завршио је у Чачку, гимназију у Бгду, а медицински факултет у Грацу (1904). До Првог светског рата радио је као сеоски лекар. По завршетку рата постављен је (1919) за лекара Дерматолошко-венеролошког одељења Опште државне болнице у Бгду. Био је уредник медицинског часописа „Српски архив“ (1920-1923). Писао је чланке, расправе и студије из медицине. Са француског је превео позоришни комад Е. Бријеа Страдалници, који је у СНП приказан 1921.

ЛИТ: В. Станојевић, Споменица Српског лекарског друштва 1872-1972, Бгд 1972, с. 203-204.

С. В.