МИЏОР Славко

МИЏОР Славко – преводилац (из Згба). Заједно са Маријом Даниром (в) превео је комедију Сапутници Јана де Хартога, која је у СНП изведена 31. III 1956.

БИБЛ: Јан де Хартог, Сапутници, комедија у три чина и седам слика, прев. С. Миџор и М. Данира, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 583.