МИЋУНОВIЋ Бранислав

МИЋУНОВIЋ Бранислав – редитељ (Титоград, 9. VII 1952 – ). Пошто је завршио Факултет драмских уметности (одсек режије) у Бгду запослио се у СНП 15. XII 1975. као редитељ-приправник. После положеног приправничког испита ангажован је за сталног редитеља. У СНП је остао, са паузом од 31. V 1977. до 30. IV 1978. због одслужења војног рока, до 30. XI 1979, када је прешао у слободне уметнике. Одселио се у Титоград, где је режирао за титоградску телевизију и позориште. Супруга му је Радмила Војводић, такође редитељ. Од 1997. до 2007. је био управник и уметнички директор у ЦНП у Титограду, а у три мандата министар културе Црне Горе (2008, 2010. и 2012). Потом је постао амбасадор Црне Горе у Србији.

РЕЖИЈЕ: Зла ноћ, Пуч, Мала ноћна алгебра, Даћа.

ЛИТ: А-м, Ново дело на сцени СНП, Дневник, 5. II 1976; Д. Николић, Претпремијерски разговор са Браниславом Мићуновићем. „Зла ноћ“ – комад за сва времена, Позориште, НСад, 1976, бр. 7, с. 4; М. Кујунџић, Обрачун подлаца, Дневник, 1. IV 1976; М. Кујунџић, Драма без мотива, Дневник, 24. X 1976; М. Кујунџић, Газдарица и кирајџике, Дневник, 12. IV 1977; П. Матеовић, Криза театарског нараштаја, Политика, 1. VI 1977; Д. Николић, Поводом премијере „Даће“ Ференца Деака у режији Бранислава Мићуновића, Дневник, 26. X 1978; А. Мујчиновић, Ангажовано, Политика експрес, 12. III 1979; Б. Дубак, Хоћу дијалог, Омладински покрет, Титоград, 13. III 1981.

Ј. М.