МЕТЕПЕ Ежен (Eugène Mestépès)

МЕТЕПЕ Ежен (Eugène Mestépès) – фрранцуски драмски писац (Париз, 1818 – Париз, 15. V 1875). Писао је велике драме и оставио више оперских и оперетских либрета. Био је секретар позоришта „Bouffe“, а пред крај живота администратор позоришта „Ambigu“. У СНП је 1893. изведена његова драма у пет чинова са прологом Христифор Колумбо (Christophe Colomb, 1861), коју је написао у сарадњи са Еженом Бареом.

С. А. Ј.