МЕТЕРЛИНК Морис (Maurice Maeterlinck)

МЕТЕРЛИНК Морис (Maurice Maeterlinck) – белгијско-француски песник и драмски писац (Ган, 29. VIII 1862 – Грас, 10. V 1949). Био је један од главних представника симболистичког покрета. Почео је као судски чиновник. Постао је славан комадом Кнегињица Малена (La Princesse Maleine, 1889) захваљујући одушевљеном Октаву Мирбоу који је комад нахвалио у једном чланку. У првим својим драмским текстовима, који су и до данашњих дана остали познати, бавио се описивањем тајанствених стања душе коју прогоне мрачне и зле силе. Временом се све више одвајао од драма ужаса усредсређујући се на симболистичке поетске евокације. Мона Вана (Monna Vanna, 1902) и Плава птица (LOiseau bleu, 1908) припадају овом литерарном смеру. Обе су извођене у СНП: прва 1903, а друга 1934. Значајан је и његов есејистички рад у којем се надахнуто бавио тајанством природе и човека. Нобелову награду за књизевност добио је 1911. За члана Белгијске академије изабран је 1920. Белгијски краљ Албер I доделио му је племићску тлтулу 1932.

БИБЛ: Плава птица, прев. М. Видаковић, Сарајево 1918; Плава птица, прев. Д. З. Милачић, Бгд 1946, 1969.

ЛИТ: Р. Младеновић, Метерлинкова шездесетогодишњица, Мисао, 1922, књ. X, с. 1385-1384; М. Грол, Позоришне критике, Бгд 1931, с. 140-146; М. Марјановић, Хрватска књижевна критика, Згб 1950, с. 235-243; Т. Вучковић, Морис Метерлинк, предговор књизи Плава птица, Бгд 1969, с. 139-142.

С. А. Ј.