МАРС Антони (Antony Mars)

МАРС Антони (Antony Mars) – француски драмски писац (Ванс, 22. X 1861 – Париз, 17. II 1915). Почео је као писар у канцеларији једног бележника. Затим се запослио у Француским источним жељезницама. Успут је сарађивао у разним листовима и приказивао мање драмске текстове у кружоцима или уметничким удружењима. Пред ширу публику је изашао 1888. Дуплом пуницом (Les Surprises du divorce), комадом који је написао у сарадњи са Александром Бисоном и који је доживео 300 узастопних представа. СНП га је приказало 1900. Писао је водвиље и оперете буфонске веселости. Сам или у сарадњи (са Иполитом Рејмоном, Пјером Декурселом, Максимом Бушроном, Полом Феријеом, Морисом Анкеном и другима) сачинио је приличан број текстова од којих су неки имали великог успеха. Посебно ваља забележити његову сарадњу са Морисом Девалијером, са којим је написао више комада. Један од њих је Какав отац такав син (Le fils à papa, 1906), који је СНП извело 1922. Бавио се и адаптацијама романа за сцену. Писао је и приповетке.

ЛИТ: А-м, У петак је приказана први пут: „Дупла пуница“, Застава, 5. III 1900; (m), „Wie der Vater, so der Sohn“, Deutsches Volksblatt, 2. IV 1922.

С. А. Ј.