МАРСЕЛ (Marcel)

МАРСЕЛ (Marcel) – шаљива игра у 1 чину. Написали: Жил Сандо и Шарл Декурсел. Прво извођење у Паризу, 18. V 1872.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 13. XI 1872. у Вршцу (са једночинком Пркос). Преводилац непознат. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да је у представи учествовао Д. Ружић (Гастон). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1879, бр. 186, с. 2.

В. В.